Browsing 2016, Sayı 35 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sağlan, Suhal (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Yunan dünyasının fethiyle beraber, özellikle MÖ 1. yüzyılda, tüm Akdeniz’de olduğu gibi Anadolu’da da “Cumhuriyet Dönemi portresi” olarak adlandırılan gerçekçi portreler görülmeye başlanmıştır. Romalıların yayılmacı p ...
 • Tunç, Semra (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Şiir mecmuaları hakkında çalışmalar arttıkça Türk kültürü ve edebiyatı, özellikle de klasik Türk şiir tarihi açısından mecmuaların ne derece önemli olduğu anlaşılmıştır. Mecmualar hakkında çeşitli bakış açılarıyla kaleme ...
 • Büyükşahin, Esra (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Mitos insanda varlık düşüncesinin ve dilin gelişimi ile birlikte ortaya çıkmış ve bu ikisi gibi insanın en temel zihinsel etkinliklerinin birer parçası olmuştur. Tarihsel çizgisellik içinde ilkel insan topluluklarından ...
 • Göğercin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Etant l’un des écrivains les plus importants de la littérature turque, Tahsin Yücel est un universitaire et écrivain qui a consacré toute sa vie à la recherche de la littérature française et à faire établir la sémiologie ...
 • Işık, Rıfat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Biz bu çalışmamızda tasnif ve tanzim alanına bir katkı sağlamak maksadıyla Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan sarf ilmine dair seksen dokuz eserin bibliyografyasını çıkardık. Söz konusu çalışmamızı ...
 • Aykaç, Onur (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Ortaoyunu; etrafı seyircilerle çevrili yuvarlak/oval bir alanda belirli bir oyun iskeleti doğrultusunda oynanan, musiki, raks ve taklitle yoğrulmuş geleneksel Türk tiyatrosu dalıdır. Temsillerdeki güldürü, genel olarak ...
 • Erdoğan, Elif (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  In dieser Arbeit wird festgestellt, welche typische Schreibfehler die StudentInnen der Germanistikabteilung der Philologischen Fakultät der Universität Selçuk, die Türkisch bereits als Muttersprache und Englisch als erste ...
 • Aksan, Gamze (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Pozitivist anlayışın etkisi ve “bilim” olma kaygısı ile nötrlük ve yansızlık iddiasında olan sosyoloji; toplumsal olguların nesnel gerçekliğini inceleyen bir bilim olarak 19. Yüzyılda tarih sahnesine çıkmıştı. Bahsedilen ...
 • Boyacıoğlu, Fuat; Kol, Hülya (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Dans cinq romans de Gide Les Cahiers d'André Walter, L'Immoraliste, La Porte étroite, Isabelle, La Symhonie Pastorale on voit un protagoniste qui essaie de créer d'abord une doctrine absolue et immuable pour lui-même, ...
 • Tuna, Didem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Yaşamda kullanılan gösterge üretme ve gösterge okuma yöntemlerinden, yazınsal bir yapıtı üretme ya da çözümleme süreçlerinde de yaralanılabilir, zira yazınsal yapıt gerçek insanlar tarafından yine gerçek insanlara yönelik ...
 • Sevindik, Hakan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Şehzade II. Selim’in edebî muhitinde yer alan şairlerden Abdî’nin daha önce Niyâznâme-i Sa‘d ü Hümâ, Heft Peyker, Cemşîd ü Hurşîd ve Gül ü Nevrûz adlarında dört mesnevisi yayımlanmıştı. Bu eserlerden yola çıkarak ...
 • Ayhan, Döne (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Bu çalışmanın konusunu aile destek çalışmalarının sosyolojik açıdan incelenmesi oluşturmaktadır. Küreselleşen dünyada aile yapısında bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sosyoloji bu noktada devreye girerek bu sorunları ...
 • Turğut, Faruk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Toplum içerisindeki işlevlerinden dolayı aile siyasetin, siyasal iktidarın dikkatlerini üzerinde toplamaktadır. Özellikle modern siyasal düzende gerek iktidardan gelen değişimin dengeli bir şekilde topluma kanalize ...
 • Ulutaş, Ejder (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Bryan S. Turner, “Max Weber ve İslam” adlı eserinde Weber’in İslam’a ve İslam toplumlarına yaklaşırken kendi yorumcu sosyolojisinin ölçütlerine uymadığını belirtmektedir. Ona göre Weber’in İslam’a yönelik değerlendirmeleri ...
 • Aydın, Mahmut; Zoroğlu, Candemir (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Roma Dönemi’nde Galatia Eyaleti’nin başkentliğini yapan Ankyra kentinin anıtsal yapıları ve diğer çarpıcı kalıntıları ile olası nekropol alanları genellikle Ankara’nın Erken Cumhuriyet Dönemi imar faaliyetleri sırasında ...
 • Ürün, Ahmet Kazım (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  1789’da Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesiyle başlayan modern dönem Arap edebiyatı, çeviri ve adaptasyon süreçlerinden sonra neo-klasik şiirin öncüsü Mahmud Sami el-Barudi, Ahmet Şevki ve Hafız İbrahim tarafından kaleme ...
 • Duru, Necip Fazıl (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Klasik Türk şiirinin yakın bir döneme kadar göz ardı edilen mühim bir yönü cemiyet meselelerine olan duyarlılığıdır. Sanıldığının aksine, Osmanlı şairleri hangi hususta olursa olsun yanlış olduğunu düşündükleri ve ahlâkî ...
 • Yılmaz, Meltem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Oluşumunu ve gelişimini halkın içinde tamamlayan, zamanın tüm olumsuz şartlarına direnerek, muhtevalarındaki muazzam birikimleri günümüze kadar taşıyabilen cönkler, Türk kültürünün en değerli edebî ve kültürel miraslarındandır. ...
 • Kafes, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Câhiliye dönemi edebiyatının en seçkin örneklerini teşkil eden eski Arap şiiri, -özellikle muallaka adıyla anılan kasideler- değişik panayırlarda kalabalık halk kitlesinin huzurunda okunmuş, oluşturulan dil üstadları ...
 • Abay, Nizam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Çalışmamızın konusunu Konya Koyunoğlu Müzesine bağış yoluyla gelen Roma Dönemi’ne ait 114 ve 136 envanter numaralı mezar stelleri oluşturmaktadır. Kütahya Çavdarhisar’da bulunmuş ve mermerden yapılmış olan ilk mezar ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account