2015, Sayı 34

 

Güncel Gönderiler

 • Ayhan, Döne (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Bu çalısmada George Ritzer tarafından kaleme alınan "Büyüsü Bozulmus Dünyayı Büyülemek" isimli kitap tanıtılmıstır. Modern dönemde tüketim merkezli bir yasam ekseni kitabın genel konusunu olusturmaktadır. Tüketim ...
 • Özkaral, Tuğba Cevriye (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Yazı insanların düsündükleri, ifade edebilecekleri seylerin düzenli bir göstergesi ve simgeler, semboller bütünü olmustur. Bu makalede eskiçagda yazı ve kitabın dogusu, olusum süreci ele alınmaktadır. Mezopotamya’da yazı ...
 • Uzun, Şerife (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Zaman kavramı insanlık tarihi boyunca hemen her toplumda, din ve düsüncede varlıgından bahsedilen bir olgudur. Bu kavrama yüklenen anlamlar, toplumlarda dinlere ve düsüncelere göre farklılık gösterir. Zaman her ne ...
 • Tunç, Semra; Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Siir mecmuaları Klasik Türk edebiyatı için önemli kaynaklardandır. Divanı bulunmayan pek çok sairin siirlerinin yanı sıra divan sahibi sairlerin, divanlarını tertip ettikten sonra yazdıkları yahut degisik nedenlerle ...
 • Azap, Samet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Tarihsel hafıza, bireyin varlık alanını genisletmesini saglayan bir depo gibidir. Geçmiste deneyimlenen her olay, bireyin hayatı daha farklı sekilde anlamlandırmasına olanak saglarken edimsel bir kavrayısla yasama ...
 • Işık, Rıfat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Kültürümüzün, tarihimizin ve gelenegimizin hem temel hem de öz kaynakları olan el yazması eserler, tarihi, sanatsal ve edebi olmaları bakımından çok büyük bir öneme haizdirler. Hz. ‘Osman’ın Kur’ân-ı Kerîm’i istinsah ...
 • Bilgir, Merve Türkan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Sosyal eylem, toplumun ferdi olmak üzere toplumsal deger, inanç ve kurallasmıs ilkeleri içsellestirme edimidir. Sosyal eylem, toplumun ortak bilgi, deger ve ilkeler üzerinde uzlasıp bunları süreklilestirmesi ile ...
 • Can, İslam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  İlkokul ve ortaokullarda egitim-ögretim hayatını sürdüren ögrencilerin velilerine yönelik yapılan bu çalısma, velilerin bu okullardan ne tür beklentiler içerisinde oldugunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Egitimin diger ...
 • Kunt, İbrahim; Kunul, Bahar (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Bosna’da dogup stanbul’da egitimini tamamlayan Süleyman Fikri Erten; bu karısık dönemde Lâzkiye ve Antalya’da ögretmenlik yapmıs, talyanlar Antalya’yı isgal ettiginde tarihî eserleri ...
 • Koçakoğlu, Bedia; Demir, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Cumhuriyet döneminde sanatı ile fikir dünyası yan yana giden önemli isimlerinden birisi de Sezai Karakoç’tur. Bir sanatkâr ve düsünce adamı olarak Karakoç için peygamber, yalnızca Allah’ın insanlara gönderdigi bir yol ...
 • Gökşenli, Ebru Yener (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  The Spanish people worship bulls with the characteristics like aggressiveness, power and fearlessness, and also worship the bullfighters that fight a duel with bulls. The tradition of bullfight defines the basic character ...
 • Tecim, Erhan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Çalısma, Peyami Safa’nın ‘Yalnızız’ romanını temel almakta ancak aynı zamanda onun diger eserlerini de dikkate alarak temel fikirlerini ortaya koymayı amaçlayan bir seri analizi kapsamaktadır. Genel olarak Peyami Safa’nın ...
 • Kavaklıyazı, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Klasik Türk edebiyatında divanı bugün için elimizde bulunmayan kimi sairlerin siirleri, siir mecmualarında karsımıza çıkmaktadır. Bu sairlerden biri de Firkat-nâme’si ile tanınan, 15. yüzyıl sairi Diyarbakırlı ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Osmanlı aydınları, meslekleri ne olursa olsun genellikle siirle ilgilenmislerdir. Bunlardan bazıları siir yolunda ilerleyerek “Dîvân” tertip etmis, “Dîvân” yahut “Dîvânçe” olusturacak kadar siiri olmayan sairlerin siirleri ...

Daha Fazla