2014, Sayı 32: Recent submissions

 • Walat, Mohamad (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  ملخص ا بخلاف 􀄔����� تتناول هذه الدراسة مستويات المتلقي كما جاءت في مقدمة ابن المقفع لكتاب ( كليلة ودمنة ) لأ معظم مقدمات كتب التراث تركز على القارئ وليس على مضمون الكتاب أو مؤلفه. ويضع ابن المقفع قراء كليلة ودمنة في ...
 • Baykan, Ali (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Bürokrasi, devlet-vatandaş ilişkisinde çatışmalara ve kargaşaya neden olan en önemli etkendir. Öznel olan bürokrasi, toplumsal barışa zarar verdiği gibi, insanların umutsuzluğa ve nihilizme yönelmesine sebebiyet ...
 • Tunç, Semra (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Türk edebiyatının hikemî şiirde üstat şairi Nâbî (ö. 1712) yaradılışından gelen dikkatle baktığı her nesnede, görünenin ardındakini yani maddede manayı arar gibidir. Dünyayı rahmet hazinesi, gökyüzünü kader sergisi, ...
 • Akbay, Okan Haluk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Mitolojiler, bir toplumun düşünsel yapılanma ve kültürel özelliklerini yansıtması bakımından oldukça önemli kaynaklardır. Mitolojik anlatılarda geçen karakterler, bir toplumun kültürünü ve düşünce yapısını anlamak için ...
 • Topçu, Sedef (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmamızda, h.IX /m.XV. yy.da yaşamış gerileme devri Arap Edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biri olan velûd Mısırlı âlim, şair ve edip Şemsuddîn Muhammed b. Hasen b. Ali b. Usmân en-Nevâcî el-Kâhirî (ö. 859/1455) ...
 • Erkan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Türk edebiyatında siyer yazma geleneği ve özellikle manzum ve mensur anlatım tarzında ilk olan Darîr, aynı zamanda mevlit yazma ve seçme hadis derleme geleneğini de başlatarak söz konusu türlerde telif edilen eserlere ...
 • İlkhan, İbrahim; Özençel, Emine (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Toplumlarda, hayatın tümünü kapsayan ve insanın diline de yansıyan önemli kültürel unsurlar bulunmaktadır. Dilin farklı kültürel kodlar içerisinde kullanıldığı çoğulcu bir toplumda “Çok Modelli ve Seyirci Odaklı Dil ...
 • Kuyumcu, Hakan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Bağlantılı dillerde isim veya fiil köküne çeşitli biçimbirimleri eklenir. Biçimbirimler her türlü türetme ve çekim işlemlerini gerçekleştirirler. Bu durumda Türkçede tümce anlambilimi açısından eklerinin çok önemli ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account