2014, Sayı 31: Recent submissions

 • Uluoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Dilde enantiosemiya olarak adlandırılan karmasık ve ilginç bir durum vardır. Karsıt anlamların tek bir sözcük içindeki bilesimini ifade eden bu durum sözcügün hem anlam hem de biçim özelliklerini kapsamaktadır. Böylece ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Kelam, tefsir ve fıkıh âlimi Ömer-i Nesefî’nin (1069-1142) en meshur eseri süphesiz “Akâid-i Nesefî”dir. Bu makalede söz konusu eserin Çagatay Türkçesiyle yapılmıs Ali Sîr Nevâî’ye isnat edilen manzum bir tercümesi ...
 • Akbay, Okan Haluk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Atasözleri, geçmisten günümüze aktarılan, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak olusturulmus ve toplum tarafından benimsenmis, özlü ögütler veren kalıplasmıs sözlerdir. Atasözleri, toplumun ortak tecrübe, duygu, düsünce, ...
 • Durgun, Recep (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Batıda siyasi bir hareket olarak ortaya çıkan feminizm, zamanla edebiyatı da etkisi altına alır. Hak arama arayısında olan kadınlar kendilerini en iyi ifade edebilecekleri alan olarak edebiyatı görürler. 1920’lerde ...
 • Çaya, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Sosyal bilimlerde nesnelligi yakalamak zordur. Üstelik ilk bakıstaki kadar anlamlı ve önemli de degildir. Algı dogrudan olmak yerine bazı süreçler yoluyla gerçeklestiginden; olgucu anlayısın dedigi kadar mutlak degil, ...
 • Kafes, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Tevki Arap edebiyatında bir nesir türüdür. Terim olarak tevki; halife, emir, vezir, vali ve benzeri idareci kesimin kendilerine iletilen talep (dilekçe) ve sikâyetlerin altlarına kendilerinin ya da izin verdikleri kisilerin ...
 • Avcıoğlu, Gürcan Şevket (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Dünya sistemi kuramcısı Immanuel Wallerstein, ekonomik, politik ve kültürel alanları kapsayan modern dünya sistemini tasvir etmeye çalısır. Kuramında, bu alanlarda dünya düzenini belirleyen ülkelerin aralarındaki çatısmaların ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Bu makalede 16. yüzyıl sairlerimizden Livâyî’nin, Berlin Königliche Kütüphanesi, Diez A. 80. 192 numarada kayıtlı (bas tarafı noksan) bir eserinde yer alan manzûm “Tebâreke” (Mülk Sûresi) tefsirinin metni verilmektedir. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account