Browsing 2012, Sayı 27 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sak, Vesile Albayrak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  İnsirâhu’s-Sadr, Mantıku’t-Tayr’ın 1578’de Kadıoğlu Şeyh Mehmed tarafından yazılan tercümelerinden biridir. Eser 4859 beyittir. Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün aruz kalıbıyla yazılmış olup 30 bölüm, 160 hikâye 12 temsilden ...
 • Dayanç, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Osmanlı Devleti’nin son yıllarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkısına tanıklık eden Mehmet Akif Ersoy, imparatorluktan millî devlete geçişte ortaya çıkan birçok zorluğu bire bir yasar. Bu sıkıntılı dönemde yaşananlar, ...
 • Uluoğlu, Suzan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  ‘Sonsuz Dişilik’ (Alm. Ewig-Weibliche) kavramı Goethe’nin Faust adlı yapıtında yer alan ve insanı sonsuz yaratıcılığa doğru aşkla çeken dünya ötesi bir gücün imgesidir. Zamanla bu kavram Goethe’nin yapıtının bağlamından ...
 • Tozlu, Necdet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Bu makalede, Adıyaman’ın Anadolu coğrafyası ve tarihî bütünlüğü içindeki yeri ve önemi belirtilerek kadim dinî inanç ve kültürel zenginliklerine dikkat çekilmiştir. Adıyaman’ın Üryan Baba efsanesi ele alınmış ve bu ...
 • Akbay, Okan Haluk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Meiji (1868-1912) ve Taisho (1912-1926) dönemlerinin önemli aydınları arasında yer alan Nagase Hosuke (1865-1926), Türkiye ziyareti sonrasında kaleme aldığı Türkiye ve Türkler (Toruko to Torukojin) kitabını 1915 yılında ...
 • Yılmaz, Arzu (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Mevlânâ’nın eserleri, hayatı ve fikirleri ile Mevlevîlik asırlardır birçok araştırmaya konu olmuş, kaynaklık etmiştir. Özellikle insanlığa ışık tutan Mesnevî isimli eseri pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş, çeşitli ...
 • Uluoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Toplumsal yasamda meydana gelen değişimlerin etkisi bir çok alanda olduğu gibi dilde de görülür. Bunun sonucunda ortaya çıkan yeni kavramları adlandırmak için önceden dilde olmayan sözcükler ve deyimler oluşur. Toplumsal ...
 • Aksakal, Hasan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Bu çalışma, ‘Batı dışı modernlik’ kavramı bağlamında Türk ve Japon modernleşmelerini ele almaktadır. Batılılaşmadan modernleşmenin mümkün olduğuna inanan Türk muhafazakâr düşüncesi, Japonya’yı, tanıdığı ilk günden itibaren ...
 • Boyacıoğlu, Fuat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Bu çalışmada tarihte cereyan eden belli bir olayın dinsel bağnazlıktan dolayı tarihi gerçekliğe aykırı olarak anlatılmasına iyi bir örnek oluşturan Fransızların en eski destanı Roland Destanı’nı (Chanson de Roland/ ...
 • Anık, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Çokkültürcülük konusundaki tartışmaların son senelerde yaygınlık kazanması, çokkültürlü toplumlara tarihte ilk defa günümüzde rastlandığı seklinde yanlış bir izlenime neden olmaktadır. Bu yöndeki tartışmaların yaygınlık ...
 • Dizdar, Srebren; Toker, Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Yabancılaşma bir uyumlu olarak karışmama duygusudur. Bu duygu kendisini fiziksel, psikolojik, ekonomik, zihinsel, sosyal, dini, siyasi ya da manevi gibi farklı şekillerde açığa çıkarabilir. ‘Yabancılaşma’ terimi Amerikan ...
 • Coşkun, Betül (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Türkçülük ve Turancılık, Meşrutiyet dönemi Türk edebiyatını şekillendiren en önemli ideolojidir. Bu ideolojinin etkisi ile yazılan roman ve hikayelerde Türkçü kahramanlar bir şekilde Türkistan’la irtibata geçer. Bu irtibat ...
 • İlkhan, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Postmodern kavramı “modern” düşünce tarzı ile değerlendirildiğinde, modernizmin geleneğe ve gelenekçiliğe karsı bir tavır sergilediği görülür. Postmodern Edebiyat ise, modernizm sonrası, modernizme karsı bilginin doğrulugunu ...
 • Özkaya, Emel (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Başarının sıkıntısı insanı dayanılmaz fiziksel ve ahlaki acı içine sokar. İnsan mutlu ve başarılı bir hayat sürdürmek için önleyici tedbirler almak zorundadır. Fakat bunları abartmamak gerekir. İnsan tutkusunu abartmaya ...
 • Engin, Ertan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları içinde bir alt disiplin, yan dal olarak ortaya çıkan ve zaman geçtikçe araştırmacılar tarafından daha çok ilgi gören imagoloji, toplumların birbirlerini nasıl gördüklerini inceleyen ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Her bilim dalında olduğu gibi sosyal bilimler alanında çalışanlar da zaman zaman değişik sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların basında da katalog bilgilerindeki hatalar gelmektedir. Bu makalede Yapı Kredi Sermet ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account