Browsing 2011, Sayı 25 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Şimşekler, Nuri (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  1960’lı yıllarda İran Azerbaycan’ında uzun yıllar öğretmenlik yapan Pervin Ağacanzâde Farsça olarak kaleme aldığı bu makalesinde Azerî sözlü edebiyatının ortaya çıkışı, tanınmış şahsiyetleri ve özellikle Dede Korkut ...
 • Gıynaş, Kamil Ali (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Şiir mecmuaları, Klâsik edebiyat araştırmalarına kaynaklık eden önemli malzemelerdendir. Bu mecmualar, derlendikleri dönemin edebî beğenisini, beğenilen şairlerini ve şiirlerini ortaya koyarlar. Ayrıca mecmualar, ...
 • Tekin, Ferhat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu makalede Güneydoğu’da 1980’lerin sonlarından itibaren meydana gelen zorunlu göçün, sosyolojik teoriye son yıllarda girmiş olan, “kültürel travma” kuramı açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kültürel travma ...
 • İlkhan, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Edebi çeviri eyleminde, özellikle metaforik yapılarda, “dolaylı” tercümenin kaçınılmaz olduğu görüsü bir tez olarak öne sürülebilir. Çevirinin eşdeğer olması/olmaması doğrudan bu eylem ile ilgilidir. Tanzimat döneminde ...
 • Tunç, Semra (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Mevlânâ, bütün eserlerinde, özellikle de Mesnevî’de Allah’ın kendisine halife olarak yarattığı insanın bu sıfatı hak edebilmesinin, nefsini terbiye ederek “şirk, küfür, kibir, gazap, kin, zulüm, düşmanlık, hırs, tama, ...
 • Kayasandık, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu incelemede Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yazdırılan ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki anlatım bozuklukları tespit edildi. Ana dilimizin kullanımıyla ilgili yanlışlıkların ...
 • Özkaya, Emel (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Alain Robbe-Grillet, çok fazla seyahat etmesine neden olan ziraat mühendisliği mesleğini yapar. Bu meslek ona nesneleri ve insanları gözlemleme zevkini verir. Yazar, Yeni Roman’ın gelişip olgunlaşmasında kuramcı ve önde ...
 • Duru, Necip Fazıl (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  15. yüzyılda yaşamış, Fatih Sultan Mehmed ve II. Sultan Bayezid devri kadılarından, Halîmî mahlasını kullanan Lütfullah b. Yusuf’un hem sözlük, hem de edebiyat teorisiyle alakalı iki defterden oluşan Bahru’l-Garâyib adlı ...
 • Can, Özber (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu makale 1960’larda göçle başlayan bir edebiyat sürecini ve zamanla Almanya gerçeğinin büsbütün değişimini farklı bir bakış açısıyla anlatan Feridun Zaimoğlu’nun söylemini inceler. Yazarın dili alaylı, sözcüklerinin ...
 • Koyuncu, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Kentler, tarihsel süreçte hem insanlığın birikiminin gelecek kuşaklara taşıyıcısı, hem de taşıdığı uygarlık birikimi ile insanoğlunun geleceğini şekillendiren en önemli faktörlerden biri olmuştur. Nitekim uygarlığın ...
 • Dinçer, Fatih (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Tanzimat döneminin ikinci kuşağı ile birlikte şiire yeni temalar girer. Temadaki yeniliğin öncülerinden biri de Abdülhak Hâmid Tarhan’dır. Görevi gereği pek çok ülkede bulunmuş olan sair, tabiatı Poti, Rize, Hindistan ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Deyimler, atasözleri gibi kalıplaşmış sözler olması dolayısıyla bir milletin yaşantısını, kültürünü ve tarihini gelecek kuşaklara yansıtan en önemli söz birliklerinin başında gelir. Dilin ilk kullanım dönemlerinden ...
 • Çaya, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu saha çalışması 1994 yılında Orta Anadolu’da bir silâh fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Amaç, vasıflı işçilerin, tesisteki yabancı uzmanlar hakkındaki tutumlarını belirlemektir. Belli maddeler için puanlama ölçeği ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account