Browsing 2011, Sayı 26 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ekici, Makbule (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmada Karaman Arkeoloji Müzesi’ne bağış ve satın alma yoluyla kazandırılan, bronz giysi apliklerinden bir grup tanıtılacaktır. Adak levhaları olarak da adlandırılan giysi aplikleri hem takı hem de koruyucu amaçlı ...
 • Uluoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bilim adamlarının ilgisini çok eskiden beri çeken deyimler, önceleri dilbilimin farklı alanlarında (anlatım bilimi, sözcükbilim, sözdizimi vd.) incelenmiştir. Bu çalışmalarda deyimler bağımsız olarak ele alınmasa da ...
 • Çaya, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Feuds depending on collective revenge are among ancient characteristic traits of primitive or underdeveloped societies. In rural sections of Turkey the tradition still lingers in some remote places, despite diminishing ...
 • Tozlu, Necdet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu makalede, Adıyaman ve çevresinden derlenen 171 efsane tasnif edilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bireysel ve toplumsal açıdan efsanelerin işlevleri üzerinde durularak karakter yapılanmasında ve ortak idealler ...
 • Akbay, Okan Haluk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Patrick Lafcadio Hearn (1850–1904), Meiji dönemi Japonya’sını batı dünyasına tanıtan önemli aydınlar arasında yer alır. Hearn, gerçekleştirdikleri noktasında, Japonya’yı batıya tanıtan çağdaşı pek çok batılı aydından ...
 • Karaer, Nihat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Yaklaşık otuz üç yıllık saltanatı süresinde, Sultan Abdülhamit’in yönetimi altında yasayan aydınların çoğu gibi, Mehmet Akif’in de II. Abdülhamit’e karsı olduğunu görüyoruz. İlk bakışta İslamcı bir sairin, İslamcılık ...
 • Demirel, Nuri (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Farklı Bir Platformda Sivil Toplum ve Türkiye” isimli çalışmada, öncelikle civil society kavramının, dilimizdeki karşılığı olan sivil toplum kavramına evrilirken, yitirdiği ve bundan dolayı neden olduğu kavram ve anlam ...
 • Küçükbezci, Hatice Gül (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  M.Ö. 1950-1730 yılları arasında Kuzey Mezopotamya bölgesinde yer alan Asurlu tüccarlar Orta Anadolu’ya ticaret yapmak için geliyorlardı. Bu ticaretin iyi islemesi için, Asurlu tüccarlar Anadolu’da yerel beyliklerle ...
 • Kafes, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmada fıkhulluga (filoloji) ve ilmulluga (dilbilim) terimlerinin anlam ve içerikleri üzerinde durulmuş, her iki terimin Arap edebiyatındaki yeri ve önemi incelenmiştir. Fıkhulluga terimi Arap edebiyatında ilk defa ...
 • Kerimov, Leyla Hacızade (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Postmodernizm, 20. yüzyılın sonlarından başlayıp günümüze kadar devam etmekte olan farklı bir dönemi tanımlayan bir akımdır. Bu akım, çeşitli bilim ve sanat dallarında olduğu gibi edebiyatta da kendini göstermiştir. Söz ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  İranlı âlim, sair ve mutasavvıf Molla Câmî'nin (1414-1492) Klâsik Türk Edebiyatına tesiri sanılandan çok daha fazla ve dâimî olmuştur. Câmî, özellikle din ve tasavvuf konularında klâsik şairlerimiz tarafından üstat kabul ...
 • Bektaş, Ekrem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Klasik Türk edebiyatında, Osmanlı padişahlarını tanıtmak üzere yazılan ve Fihrist-i Sâhân adı ile anılan manzum eserlerin sayısı azdır. XVII. yüzyıl sair ve tarihçilerinden olan Nisârî’nin de bu amaçla yazdığı bir Fihrist-i ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account