Browsing 2010, Sayı 24 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Teres, Ersin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  There are limited studies on Salirs and Salir Turkish in Turkey. Salirs, who are one of nine Turkish people living in People’s Republic of China with New Uighurs, Kazakhs, Kyrgyzs, Uzbeks, Tatars, Tuvians, Yellow Uighurs ...
 • Aslan, Erdoğan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Antik dönem mezar stelleri üzerinde betimlenen simetrik karinalı ticaret gemileri adlı bu çalışmada, mezar stelleri üzerindeki gemi betimlemelerinin, hem mezar sahibinin mesleği ile ilişkisi hem de stel üzerine islenen ...
 • Aliy, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  08.03.1743 yılında “Leipzig’de dogmus ve 11.01.1794 yılında Braunschweig’da ölmüs olan Jakob Mauvillon 18. yüzyılın ilginç şahsiyetlerinden birisidir. Dönemin din ve felsefe ilişkileri tartışmalarından uzak kalmayarak tamamen ...
 • Nalbantoğlu, Melek; Akın, Fehmi (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Çalışmada 27 Mayıs Askeri Müdahalesi’nin Konya basınına yansımaları incelenmiştir. Bu yansımaların değerlendirilebilmesi için Türkiye’nin çok partili hayata geçiş süreci, Demokrat Parti’nin iktidarı ve askeri müdahaleye ...
 • Kunt, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Mehmed Râ’if, 1863 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul’da, liseyi Sam’da, Mekteb-i Harbiye’yi de İstanbul’da tamamladı. Ömrü boyunca askerî okullarda öğretmenlik yapan Mehmed Râ’if, edebî ve tarihî ...
 • Küçük, Sena (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Ülkemizde çocuk dergilerinin tarihi Mümeyyiz’le baslar. Mümeyyiz 1869’da yayımlanmıştır. Bu tarihten Çocuklara Mahsus Gazete’ye kadar (1896) yirminin üzerinde çocuk dergisi çıkmıştır. Bunlar amaç, ilke, yöntem, bakış ...
 • Somuncu, Selim (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında yürürlüğe giren Türkçe öğretim programına göre hazırlanan 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler, temel evrensel değerler açısından ve edebî açıdan inceleniyor. ...
 • Yumuşak, Firdevs Canbaz (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Türk edebiyatının en önemli sairlerinden Yahya Kemal Beyatlı’nın nesirlerine bakıldığında edebiyattan tarihe, mimarîden siyasete geniş bir yelpazede fikir ürettiği görülmektedir. Yahya Kemal, 1912 yılından ölümüne kadar ...
 • Papi, Cathia; Büyükaslan, Ali (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  İnternetin yaygınlaşmasıyla bilginin paylaşılması daha kolay ve sınırsız olmaya başlamıştır. Gelişen bilişim teknolojileriyle birlikte internet üzerinde de yabancı dil öğrenimine yönelik çalışmalar, etkinlikler görülmektedir. ...
 • Alver, Köksal (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Son dönem Türk düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Cemil Meriç, sosyolog olmamasına karsın sosyoloji ile yakından ilgilenmiştir. Özellikle sosyolojik düşünce, sosyologlar ve sosyolojinin durumu, onun yazılarında ...
 • Arslan, Mustafa; Akbarov, Azamat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Son asırlarda ulaşım ve iletişim araçlarının mesafeleri kısaltmasıyla toplumlar arasındaki yakınlaşma kaçınılmaz olmuş ve bu duruma paralel olarak yabancı dil öğretiminin önemi bir kat daha artmıştır. Dünyada durum ...
 • Uluoğlu, Suzan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Rusya’da ve Avrupa’da folklorun, 18.yy.’ın sonunda 19.yy.’ın basında Sentimentalizm ve Romantizm akımlarının etkisiyle önem kazandığı görülür. Bununla birlikte Rusya’da folklorun bilimsel olarak araştırılmasından önce, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account