2010, Sayı 23

 

Recent Submissions

 • Can, Özber (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Dil öğrenme imkânları giderek yaygınlaşmasına rağmen, Türk insanı Doğu klasikleri gibi Batı klasiklerini de daha çok çeviri eserler yoluyla okumaktadır. Bu süreç, okuru yazarın söylemek istediğine götürürken kayıplara ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Dünyanın en güzel şehirlerinin basında gelen İstanbul her devirde cazibe merkezi olmayı başarmış, coğrafi güzelliğiyle her devrin insanını büyülemeyi sürdürmüştür. Bugün İstanbul’un bu büyüsü bütün olumsuzluklara rağmen ...
 • Kış, Salih (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 1805 yılında Mısır valisi olması ile baslayan Mısır meselesi, 1831 yılında siyasi kimliğe bürünmüştür. Kavalalı Mehmet Ali Pasa, Yunan İsyanı’nı bastırması karşılığında kendisine vaat edilen ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Bu makalede tarihçi Na‘îmâ Efendi’ye (1655-1716) atfedilen bir Dîvân incelenerek söz konusu Dîvân’ın Mustafa Na‘îmâ Efendi’nin değil, Üsküdarlı İsmail Na‘îm Efendi’nin (ö. 1694) olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, İsmail ...
 • Karaman, Erdal (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkiler süratli bir şekilde artmaya basladı. Bu süreçle birlikte Türk dünyasında ortak dil tartışmaları da ...
 • Sevindik, Hakan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Bu makalede, 17. yüzyıl Mevlevî sairi Fasîh Ahmed Dede’nin bugüne kadar nüshaları tespit edilememiş Behist-âbâd adlı mesnevisi tanıtılmıştır. 1110/1698 yılında yazılan eser, geleneksel mesnevi tertibine sadık kalınarak ...
 • İlkhan, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Edebi metinlerde politika çok anlamlılığı ve kültürel özellikleri yansıtmaktadır. Politika ve edebiyatın kültürlerdeki derin kökleri toplum içerisinde insanların tutum ve davranışlarına yön vermekte ve çağdaş edebiyat ...
 • Kunt, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Divan sairlerinden Ferrî mahlaslı Mehmet Efendi XVIII. yy. da Osmanlı Devleti’nde yaşamıştır. Onun tek eseri Dîvân’ıdır. Çoğunluğu Türkçe şiirlerden oluşan Dîvân’ında bazı Farsça şiirler de bulunmaktadır. Bu makalede ...
 • Baştürk, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Tarık Buğra, romanlarında pek çok sosyal, siyasal, kültürel meselelere yer vermiş, bunları propagandaya düşmeden, edebiyatın kendi ölçüleri içerisinde ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Roma’nın Doğu Akdeniz politikasının oluşumunda ve Anadolu’da kurmayı düşündüğü idarî düzende en büyük rolü Pergamon Krallığı üstlenmiştir. Bu krallık, Roma’nın hassas dengeler üzerine kurulmuş doğu siyasetinin en büyük ...
 • Tekocak, Mehmet; Mimiroğlu, İlker Mete (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  İnsanoglu tarafından tarihöncesi dönemlerden itibaren kullanılan mühürler, aitlik bildiren ve üzerinde bulunduğu nesnenin güvenliğini sağlayan bir obje olarak bütün kültürlerde kullanılmıştır. Başlangıçta tas, kemik ve ...
 • Yıldız, Şerafettin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Bu makalede çağdaş Arap sairlerinden Suriyeli Nizâr Kabbânî’nin “Tavku’l- Yâsemîn” adlı Arapça şiirinin “Katkat Yasemin” başlığıyla Türkçeye çevirisi, anlam ve içerik bakımından incelenmiştir. Şiir çeviri eleştirisinin ...
 • Teymurlu, Zabite (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Tarihî ve siyasi sebeplerden dolayı Türk lehçeleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Türkçe geniş bir coğrafyada konuşulan üstün dilllerden biri olmasına rağmen, Türk dillerinin tamamı karşılaştırmalı olarak ele ...
 • Pastutmaz, Deniz (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Ch. Thomas Newton’un 19.yy. ortalarında basladığı Knidos araştırmalarından bu yana iyi tanınan Knidos kandillerinin Hellenistik ve Roma Devri seramiği içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Hellenistik dönemde Knidos’tan ...

View more