Browsing 2009, Sayı 22 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Harmancı, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Selim İleri, daha çok roman türünde verdiği eserlerle tanınmakla birlikte, edebiyata öyküyle ginniş ve Türk öykGcülüğüne çok değerli eserler kazandırmıştır. Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Eski Defterde Solmuş ...
 • Keleş, Reyhan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Bir kimseyi ya da bir nesneyi övme anlamına gelen methiye Edebiyat Tarihi boyunca pek çok şair tarafından sıkça kullanılmıştır. Methiye, daha çok kaside nazım şekli ile yazılsa da diğer nazım şekillerinde de örneklerine ...
 • Coşkun, Sezai (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Mekan, insanın şahsiyetine, toplumların karakterine etki eden temel unsurlardan biridir. Mekanın şekli, fonksiyonu, insanla ilişkisi gibi konular düşünce tarihinde çokça tartışılmıştır. Özellikle Modemizmle beraber gelen ...
 • Taylan, Hasan Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Makalenin konusu, Türkiye'de yerleşim yerleri düzleminde aile yapısına bağlı olarak farklılık gösteren köy ailesinin aile içi ilişkileridir. Sanayileşme ve kentleşme süreçlerine bağlı olarak ailenin, bir çok konuda sosyal ...
 • Aydın, Hakan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Kurtuluş Savaşı yıllarında mizah basını, Ankara ve İstanbul Hükümetlerini destekleyen mizah yayınlan olarak temelde iki kampa bölünmüştür. Milli Mücadele döneminde yayınlanan yirmiden fazla mizahi yayından Atay, Anado/u'da ...
 • Mencütekin, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Ne derece somut bir medeniyet hamlesi olduğu akademik çevrelerde yaygın olarak tartışılan globalleşme olgusunun en önemli yapıtaşlarından biri elbette ki sinema sektörü ve onun en temel elementi olan filmlerdir. Globalleşme ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Yeni Babil kaynaklarında Antik Kilikya'nın doğudaki ovalık bölümüne Hume denilirken; batısındaki dağlık kesimden Pirindu olarak söz edilmektedir. Yeni Babil kralları , stratejik konumu yanında, sahip olduğu doğal kaynaklar ...
 • Yoldaş, Kazım (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Bu çalışma, iki bölümden meydana gelmiştir: Birincisi, Şeyhülislam Yahya Di'vanı'nın başında yer alan tasawuft nitelikli Sakı-name mesnevisindeki; ikincisi, gazellerindeki aşk şarabının yorumunun incelenmesi. Kanaatimizce ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Aşıklık geleneği içerisinde Konya'nın önemli bir yeri vardır. Tarihi süreçte Aşık Ömer, Aşık Şem 'i, Silleli Sururı gibi birçok aşığa mekan olan Konya' da, son yıllarda geleneği devam ettirmeye gayret eden önde gelen ...
 • Cuma, Filiz İlknur (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Wenn die visuellen Merkmale, der in der Türkei vorbereiteten Fremdsprachenlehıbücher betrachtet wird, ist es zu bemerken, dass sie bel der Kültürübertragung grosse Rolle spielen. Wenn aber die visuellen Faktoren nur als ...
 • Akın, Mahmut Hakkı (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Varlıklar içinde sadece insana özgü bir durum olarak siyasallık, en temelde taraf olmak, dünyada bir duruş sergilemek ile ilgilidir ve toplumsal ilişkiler yoluyla üretilmektedir. Bu yüzden siyasallık, kişiler, kurumlar ve ...
 • Koyuncu, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  "Markalar ya da Şehirler Yüzyılı" olarak adlandırılan 21. yüzyılda kentlerde meydana gelen değişmelere paralel olarak ülkelerin ve kentlerin fiziki, sosyal ve kültürel görünümleri de değişmektedir. Kentlerin bu görünümü, ...
 • Yıldız, Şerafettin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Mısırlı roman, hikaye ve tiyatro yazan Yusuf İdris (1927-1991), Mısır'a özgü milli bir edebiyat vücuda getirmeye çalışmış , bu amaçla konularını Mısır'm toplumsal hayatının gerçeklerinden seçmiş, eserlerinin anlatımında ...
 • Tecim, Erhan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Mahkumiyet altında olan insanların toplumdan soyutlandığı bir gerçektir. Makalede, toplumsal bir değere ve işlerliğe sahip olan dini yaşantı şekillerinin, bu soyutlanma dolayısıyla hapishane ortamında nasıl yer bulduğu ...
 • Çetin, Cemal (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Osmanlılarda, resmı ulaşım ve haberleşme, uzun bir süre menzihaneler vasıtasıyla temin edilmiştir. Menzihanelerden verilen hizmetler dönemsel olmayıp, her gün yirmi dört saat olmak üzere, tüm yıl kesintisiz bir biçimde ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account