Browsing 2008, Sayı 20 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Çöm, Erol (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Gülşen i Ebrar ve Mir'atü'l-Ebrar ad arında iki mesnevisi olan EmM 16. yüzyılda eser vermiş bir şairdir. Adına biyografik kaynaklarda rastlanmaz. Şa rin dinı-tasawufi içerikli, ahlakı bir mesnevi olan Gülşen-i Ebrar ...
 • Uyanık, Necmi (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği hemen hemen aynı zamanlarda kurulmuşlardır. Kuruluşları öncesi birbirine benzer sancılı bir süreç geçiren bu iki devlet, Türk Milli Mücadele yıllarında birbirine yaklaşmaya ...
 • Fırat, Hatice (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Çocuk kitapları, çocuğun okuma sevgisi kazanmasında ve sağlıklı bir gelişim göstermesinde önemli bir yere sahiptir. Kitabı çocuğun hayatında bu kadar önemli yapan nedenlerden biri, onun çocuğun eğit m sürecinde kullanı ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Kalıp aşmış sözlerimizden olan deyimler her zaman atasözleri ile birlikte ele alınmış ve dilimizin önemli yapı taş arı arasında sayılmıştır. Bugüne kadar deyimlerle ilgili olarak derleme ve sözlük tarzmda birçok ça Lşma ...
 • Boyacıoğlu, Fuat (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmada Aydınlanma Çağı'nın en önemli şahsiyetlerinden biri ve ünlü Ansiklopedi'nin (1772) baş editörü olan Diderot'nun Jacques le /ata/iste et son maıtre {Kaderci {Jacques ve Efendisi 1771-1778) adlı romanda romanesk ...
 • Koçin, Abdulhakim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Divan şiirinde tabiat önemli bir yer tutar. Özellikle konumuz olan bdd-ı saba ve onunla birlikte kullanılan bahar ile ilgili öğeler söz konusu olduğunda bu açık bir şekilde görülür. Ancak büyük bir hayranlıkla çevresine ...
 • Özensel, Ertan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Çokkültürcülük konusundaki tartışmaların son senelerde yaygınlık kazanması, çokkültürlü toplumlara tarihte ilk defa günümüzde rastlandığı şeklinde yanlış bir izlenime neden olmaktadır. Bu yöndeki tartışmaların yaygınlık ...
 • Çakır, Mümine (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Za 'ffi, 16. asırda yaşamış Rumelili bir şairdir. İyi bir eğitim alınış, çeşitli yerlerde müderrislik yapmıştır. Hayatta iken eserlerini bir araya toplamıştır. Şiirleri yanında düz yazıları da önemlidir. Düz yazılarından ...
 • Tapur, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Sarıveliler, Akdeniz Bölgesi'nin Taşeli Platosu'nda, Karaman ili sınırlan içinde yer almaktadır. Sanveliler'de 2007 yılı nüfus sayımına göre toplam 14 280 nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun 4752'si ilçe merkezinde, 9528'i ...
 • Bayram, Pervane (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  XIX. asır Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatının ortak şairlerinden olan Seyyid Nigarı, hem klasik tarzda aruzla, hem de halk şiiri tarzında hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Mutasawıf şairin Türkçe ve Farsça ...
 • Akın, Mahmut H. (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Sosyolojinin bir bilim olarak kabul edildiği yıllardan bugüne kadar geçen süreçte sosyoloji tarihi, aynı zamanda sosyolojide yöntem sorunun da tarihi ola gelmiştir. Modern bilim anlayışı ve pozitivizm, bilimin bilgisine ...
 • Yılmaz, Ensar (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  İnsanlık tarihi ile birlikte var olan ve toplum içinde doğan sanatın toplumsal bir kategori olduğu söylenebilir. Dolayısıyla toplumun bir parçası olan saDatın toplumsal süreçlerden etkilenmesi de kaçınılmazdır . Toplumsal ...
 • Karaağaç, Nurcan Delen (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  L' objectif de cette etude est de presenter certains connecteurs en turc et leurs equivalents prepositionnels en français. Pour ce faire, nous nous attarderons sur certains elements de methede pour la comparaison des ...
 • Alptekin, Duygu (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Sömürgecilik hareketlerinden günümüzdeki küreselleşme sürecine kadar devam eden toplumların sosyo-ekonomik şekillenişi, kadının dönüşümünü ele alan araştırmalarda da incelenen önemli bir konu olmuştur. Kadın, toplumun ...
 • Koç, Okan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Yahya Kemal, modern Türk şiirinin öncü isimlerindendir. Devrinin şairlerinden dil ve üslup yönüyle farklılıklaşan ve yol açıcı olan şiiri onu. edebiyatımızda ayncalıklı bir yere oturtmuştur. Şairliği yanında şiir üzerine ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account