2008, Sayı 19: Recent submissions

 • Gür, Alim; Üçler, Fatma (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Ömer Seyfettin, daha çok hikayeci yönü ile ön plandadır. Ancak kendisi, edebiyat dünyasına ilk olarak şiirle adım almıştır. Seıvet-i Fünun dönemine dahil edilebilecek olan bu ...
 • Göğercin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Kültürlerarası iletişim çalışmalarının giderek arttığı bir dönemde, biri Doğuya, diğeri Batıya ait iki yazarı ve yapıtlarını yüzleştirerek, be/il bir olgu çerçevesinde temel benzerlik ve farkl lık/arı ortaya koymak bu ...
 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Birinci Dünya Savaşında düşman taraflar olarak karşı karşıya gelen Türkiye ve Rusya, savaşın sonunda Türkiye' de başlayan Milli Mücadele ve Rusya' da meydana gelen Bolşevik devrim neticesinde birbirlerine yaklaşmışlardır. ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Ahmed-i Bardahi "Sunisa"lıdır. 15. asrın ikinci yansıyla 16. asrın ilk çeyreğinde yaşam ş olduğu tahmin edilmektedir. Elde mevcut tek eseri "Cami'u'IFaris" in "mukaddime" ve ferağ kaydı"nda, Mehmet Paşa ve Mahmut Bey'e ...
 • Soyal, Gülşah (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  -IIK eki, başlangıcından beri Türkçenin belli başlı isimden isim yapma eklerinden biridir. Bunun yanında söz konusu ek, çok fonksiyonludur ve sık kullanıma sahiptir. Eski Türkçede düzlük-yuvarlaklık uyumuna tabidir ve ...
 • Uyanık, Necmi (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmada, İkinci Meşrutiyet Devri son Osmanlı ulemalarından olan Hasan Fehmi'nin (Başoğlu) yaşadıkları, Türk yenileşme tarihi ekseninde incelenmeye çalışılmıştır. Bir medrese hocası/rektörü olarak Mütareke Devrindeki ...
 • Kahya, Hayrullah (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  tiyanlardı. Özellikle Anadolu'da (Karaman, Konya, Kayseri, Isparta, Burdur, Aydın ve Karadeniz vb.), İstanbul, Suriye ve Balkanlar'da yaşadılar. Karamanlılar aslında 11. yüzyılda Anadolu'da, özellikle Toros dağlarına ...
 • Kandemir, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  İstanbul politik, tarihi, dini ve kültürel özelliklerinden dolayı birçok ülke için önem taşımaktadır, bu ülkeler arasında Rusya özel bir öneme sahiptir. Özellikle tarihi ve dini ilişkiler çerçevesinde ele alındığında ...
 • Hişmanoğlu, Murat; Sibel, Hişmanoğlu (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  This paper aims at stressing the importance of using body language and its basic components, such as kinesics, proxemics, haptics, oculesics and postures in foreign language leaming and teaching. it summarizes the ...
 • Can, Özber (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Bu makale, sanat ve edebiyat arasında söylem bağdaşıklığı kurmayı, roman ve resimde gösterge koşutluğunu, estetik diyalektiğin buluşmasını inceler. Roman ve resim çağlardır insanı bilinçlendirmekte, söylenmeyeni, ...
 • Bağcı, Rıza (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1934 yılında yayımladığı Ankara romanı, üç bölümden meydana gelir. Yakup Kadri birinci bölümde, Millı Mücadele yıllarındaki Ankara'yı anlatır. Bu Ankara, vatanını çok seven, ülkesi ve milleti ...
 • Gümüşsoy, Emine (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı'yla meşgul olduğu 1854 yılında Yanya ve Tırhala bölgesinde Yunanistan'ın kışkırtmasıyla bir isyan çıkmış ve devleti uzun süre uğraştınnıştır. Asayiş ve düzenin bozulduğu, pek çok ...
 • İlğan, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Araştnma insanoğlunun yeryüzündeki varlığından itibaren varolan bir olgudur. Eski çağlarda araştınna, sistemsiz, doğa ile baş edebilme ve yaşama mücadelesi için aracı bir konumdayken; günümüzde ise, bilimsel bir nitelik ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account