2007, Sayı 18: Güncel gönderi

 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu makalemizde 14. yüzyılın ikinci yarısıyla 15. yüzyılın ilk · çeyreğinde yaşamış olan Ahmed-i Dai'nin bilinmeyen manzum bir eserını sunuyoruz. "İlm-i Aruz11 adındaki bu eserde Ahmed-i Dai aruzun 29 farklı kalıbını ...
 • Thody, Angela; Pashiardis, Petros; Papanoum, Zoi; Johansson, Olof (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Amaç- Bu makale, Kıbrıslı, İngiliz, Yunan ve İsveçli okut müdürlerinin seçilmesi ve yetiştirilmesine yöneliktir. Bu makale 2001-2002 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve okul müdürleri için uzaktan eğitimi ...
 • Küzeci, Deniz (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Yabancı dil öğretiminde bazı temel becerilerin kazandırılması gerekir. Bu becerilerin kazandırılması esnasında da dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Ayrıca bu becerilerin ediniminde bir yöntem izlenmelidir. Rast ...
 • Akın, Mahmut H.; Aydemir, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi örneğinde, üniversiteli kız öğrencilerin cinsiyet rolü tutumları bağlamında aile ve evlilik kurumlarına bakışlarını anlamaya dönük uygulamalı sosyolojik bir çalışmadır . Türkiye' de ...
 • Uyanık, Necmi (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada, Macar aydım olan J. Germanus'un bir değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, onun "Pensees Sur La Revolution Turque (Türle İnkılabı Üzerine Düşünceler)" adlı Fransızca kaleme alınmış olan eseri Türkçeye çevrilerek ...
 • Orta, Nermin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Dünyadaki değişim ve gelişimler zamanla hızlanmış, kısa sürede bu değişimlerden etkilenen Türkiye, bir yandan dünyadaki gelişmelere ayak uydunnaya çalışırken bir yandan da bünyesindeki değişimi özümsemekle uğraşmıştır. ...
 • Seferov, Rehman; İbadov, Adalet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Azerbaycan jeopolitik konumu ve sahip olduğu zengin yeraltı yatakları ile günümüzde önemli bir stratejik konum arz ebnektedir. Ancak Ermenistan ın Karabağı işgal süreci ve sonrasında Azerbaycan her yönüyle karmaşık bir ...
 • Yazar, Sadık (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu makalenin amacı, elde olan bir eserin (Fetihname-i Kıbrıs} -üzerinde üç çalışma yapılmasına karşın müellifi hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi ve eserin Şefıiı'ye aidiyetinin kanıtlanması olacaktır. Bu amaç ...
 • Özcan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Necip Fazıl'ın Para adlı oyunu basın ve tiyatro dünyasında dikkat çeken, hakkında birçok eleştirilerin yapıldığı bir oyundur. 1941-1942 yılları arasında seyirciyle buluşan bu oyunun sahnelenmesine yönelik eleştirilerin ...
 • Sucu, Nurgül (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Aslen Farsça bir kelime olan rind; dünya işlerini önemsemeyen, ahiret çıkarı gözetmeyen, aşk ve zevk yolunda yürümeyi gaye edinen, şekilden ziyade öze önem veren, gösterişsiz, tasasız, oşgörülü, sevecen ve mütevazı bir ...
 • Savran, Ömer (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Klasik şiirimizde Farsça'dan dilimize geçmiş olan "carub" kelimesi ile ifade edilen süpürge, şairlerimiz tarafından çeşitli tasawurlar içinde ele alınır. Süpürge imgesi, beyitlerde bazen aşığın durumunu dile getiımek, ...
 • Erbay, Fatih (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Tap- fiili Türkçede yüzyıllar boyunca kullanılmış ve bu fiilden Türkçenin yapısına uygun yüzlerce kelime türetilmiştir. Türetilen bu kelimeler geniş Türk coğrafyasında birçok farklı anlamda kullanılmıştır. Bu çalışmada, ...
 • Temizel, Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  İran'ın Gurgan ve Gunbed-i Kavus şehirlerinde 17-18 May s 2007 tarihlerinde düzenlenen Türkmen Şairi Mahtumguli firag'i'nin Düşünceleri Çerçevesinde Birinci Uluslararası Bilim Kongresi'nin ve Mahtumguli Firagi'yi Anma ...
 • Kırbıyık, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada, XVI. yüzyıl şairlerinden Baki, Fuzuli, Hayali, Hayreti, Nev'ı, Yahya Bey ve Zatt'nin divanlarında geçen akik, elmas, firuze, inci, kehribar, laciverd, la 'l, mercan, mihenk, şebçerağ, yakut ve zümrüd üzerinde ...
 • Genç, H. Nalan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  İki büyük dünya savaşı ve endüstri devriminin hemen sonrasında yaşanan sosyal, politik ve ekonomik değişimin etkileri insan yaşamının her alanında doğrudan duyumsanmıştır. Böylesi boğucu bir ortamda, kendini dünyaya ...
 • Altıntop, Selim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  XIX. yüzyıl başlarından günümüze uzayan süreç içinde gittikçe daha fazla önem kazanan ve popülaritesini arttıran roman, bilindiği gibi birtakım unsurlardan meydana gelmektedir. Bunlardan .biri de zaman unsurudur. Bu ...