Browsing 2006, Sayı 15 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bahar, Hasan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Grekler dünya medeniyetlerinin beşiği sayılan Fırat ve Dicle arasında kalan toprak/ara iki ırmak anlamına gelen "Mezopotamya" demişlerdi. Orta Toroslar'ın Batı Toroslar'dan ayrıldığı başlangıç Bozkır ve çevresi Orta ...
 • Öz, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Burhaneddin Belhi, İbnül emin'in ifadeslyf e "seyyar şiir" şairi, Abdullah Ceudet'ln değerlendirmesiyle "Neuayf'' denginde bir şair ue ediptir. 1849 yılında Afganistan'ın Belh şehrine bağlı Kunduz'da doğmuştur. Saygın ...
 • Uzun, Tacettin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Cenab Şahabettin, Tevfik Fikret ue Halid Ziya Uşaklıgil'le birlikte Türk Edebiyat Tarihi'nde Servet-i Fanun Edebiyatr'nın üç büyük temsilcisinden biridir. Cenab Şahabettin'in ônemli eserlerinden biri olan Tiryaki ...
 • Arık, M. Bilal (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Gündelik hayatta sık sık karşılaştığımız popüler kültür ürünlerinin söylemleri, günümüz iktidar yapılanmasını kavrayabilmek açısından önemli ipuçları sunmaktadır. Bu makale, popüler kültür metinlerinin içinde taşıdıkları ...
 • Ersan, Yüksel (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Eğer Almanya'da edebi bir yaşamdan söz etmek gerekirse; o halde A/fred Andersch'in "Sansibar oder der letzte Grund" adlı kitabının öneminden mutlaka söz etmek gerekir. Baltık denizi kıyısındaki küçük bir kasabada kaderleri ...
 • Öztürk, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Notre article contient une etude sociolinguistique en Turc, sur une reforme liguistique dite, "Öztürkçe".Pour une tefle etude on a applique deux types d'enquete, l'une linguistique, /'autre sociolinguistique dans 4 grandes ...
 • Özenç, Nuray (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Ruhani ve Siyasi bir önder olarak Hint yanmadasının en çok saygı gören kahramanı Gandhi'nin, Hindistan özgürlüğüne adanacak olan mücadelesi ve bu mücadelede şiddet dışı yöntemler kullanmaktaki ısrannın temelinde Ahlmsa ...
 • İnan, Dilek (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Harold Pinter was gluen the Nobel Prize /or Literature in 2005 for his contributlons to Brltfsh and contemporary drama. Pinter has been a theatrical institution for hal/ a century, he has reuolutionised his theatre by ...
 • Erdem, S. Defne (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu makalede İngilizce'nin Türkçe'ye olan etkisi kelime alımı bakımından ele alınmıştır. Crystal'a (1997: 137) göre 'İngilizce kadar yaygın bir şekilde konuşulan başka bir dil olmamıştır'. Prodromou (1992: 39) ise ...
 • Gök, H. İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  İbn Hallikôn, XIII. yüzyılda yaşamış meşhur biyografi yazarlarından biridir. Onun Vefeyôtü'I-A'yan adlı eseri, biy.ografi alanında yazılmış en yetkin eserl~rden biridir. İbn Hal/ikan, kendinden önce bu türde yazılmış ilk ...
 • Tutaş, Nazan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu çalışmada XVII. yüzyılın ünlü İngiliz metafizik şairlerinden olan John Donne'ın şiirlerinde ölümle nasıl hesaplaştığı incelenmektedir. Şairin şiirlerinde ölüm fikrini nasıl yumuşatmaya çalıştığı; ölümün uykudan ya da ...
 • Saint-leger, Marie-paule de (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  L'interet de Pierre Loti pour l'Empire Ottoman se montre .graduellement. Loti qui ulent pour la prem/ere fois · en 1870 a Smyrne (İzmir) foule le sol turc. If faudra attendre six ans pour que Jullen Viaud effectue son ...
 • Onur, Gülbün; Zerenler, Dilek (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Lawrence, Oğullar ve Sevgililer adlı romanında kendisinin de yakından tanıdığı sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan kömür işçilerinin yaşamını, ·çektikleri sıkıntıları betimlerken farklı sınıflara ait karakterlerin iç ...
 • Ürün, Ahmet Kazım (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Muhammed Abdulhalim Abdullah, modern Mısır edebiyatında hikaye ve roman alanında önde gelen yazarlardan birisidir. İnce ve duygulu üslubuyla büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Hikôye ve roman dışında makale ve ...
 • Arslan, Fikret (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Osmanlı-Turk alimlerinin H. VIl(XN) arasından itibaren Arapça olarak dil ue edebiyat ile dini ilimlerde birçok eserler uerdik/eri bilinmektedir. Konunun kültür tarihimiz bakımından önemi ortadadır. Çalışmamızda Irak ve ...
 • Baykan, Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Aynı yüzyılda yaşamış olan Ali ue Hauptmann, hem kendi ülkelerinde hem de dünyada meydana gelen sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel vb. değişimleri yakından takip etmiş ve bu olguları eserlerine yansıtmışlardır. Toplumda ...
 • Özçimen, Ayşen (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu çalışma, dolaysız ve dolaylı nesne; çift geçişli yüklem partikellerinden oluşan İngilizce cümleleri içermektedir. Özne-yüklem-nesne dizimi göz önünde tutularak İnglllzce cümle yapısı içinde aynı yüklemle nesne ve ...
 • Yılmaz, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Seydişehir İ.S. 1270'fi yıllarda buraya yerleşen Seyit Harun tarafından kurulmuştur. Trogitis (Suğla) ve Kara/is (Beyşelıir) göl/eri arasında bulunur. Seydlşelılr civarındaki antik yerleşmelerden pek çok mimari parça ...
 • Kafes, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Diller arasındaki kelime alı§ueri§i sosyolojik bir olgu ue bir insanlık gerçeğidir. Diğer pek çok dil gibi Arapça da bu olgu ve gerçekten kendine dü§en payı almrştır. Dünyada birçok alanda (ekonomi, siyaset, tic.aret, ...
 • Sezer, Tamer (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Romantik akımın en büyük kuramcısı ue sauunucusu olan Victor Hugo, doğa ue kahramanlık şiirlerinin yanında ölümle ilgili konuları da işlemiştir. Bundan dolayı Hugo'nun şiiri lirik şiirin en güzel örneğidir. Recaf-zade ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account