Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Baykan, Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Aynı yüzyılda yaşamış olan Ali ue Hauptmann, hem kendi ülkelerinde hem de dünyada meydana gelen sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel vb. değişimleri yakından takip etmiş ve bu olguları eserlerine yansıtmışlardır. Toplumda ...
 • Bayram, Mikail (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1983)
 • Dayanç, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Osmanlı Devleti’nin son yıllarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkısına tanıklık eden Mehmet Akif Ersoy, imparatorluktan millî devlete geçişte ortaya çıkan birçok zorluğu bire bir yasar. Bu sıkıntılı dönemde yaşananlar, ...
 • Özgan, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1981)
 • Zoroğlu, K. Levent (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1986)
 • Mutluer, Ferhan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998)
 • Sarrasine 
  Şen, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1986)
 • Tapur, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Sarıveliler, Akdeniz Bölgesi'nin Taşeli Platosu'nda, Karaman ili sınırlan içinde yer almaktadır. Sanveliler'de 2007 yılı nüfus sayımına göre toplam 14 280 nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun 4752'si ilçe merkezinde, 9528'i ...
 • Çaya, Sinan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu saha çalışması 1994 yılında Orta Anadolu’da bir silâh fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Amaç, vasıflı işçilerin, tesisteki yabancı uzmanlar hakkındaki tutumlarını belirlemektir. Belli maddeler için puanlama ölçeği ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu makalede Üsküdarlı Salim'in 1800 yılında yazdığı fakat günümüze kadar meçhul kalmış olan Husrev ü ŞMn adlı mesnevi'si tanıtılmaktadır. Salim Efendi'nin, Şeyhı'nin aynı adlı mesnev1sini esas alarak kaleme aldığı bu ...
 • Avcıoğlu, Gamze Gizem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  XIII. yüzyılda yaşayan Sa‘di-yi Şîrâzî (öl. 691/1292), adı günümüze kadar ulaşan İran’ın en büyük şairlerindendir. Yaklaşan Moğol istilası nedeniyle eğitim görmek için Bağdat’a giden ve oradan da uzun bir yolculuğa çıkan ...
 • Boysal, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1981)
 • Harmancı, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Selim İleri, daha çok roman türünde verdiği eserlerle tanınmakla birlikte, edebiyata öyküyle ginniş ve Türk öykGcülüğüne çok değerli eserler kazandırmıştır. Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Eski Defterde Solmuş ...
 • Zerenler, Dilek (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Semiotic studies of drama attempts to describe how to choose the signs and how to create interaction among them on the stage. it is known that every element that is used on the stage such as light, costumes, stage designs, ...
 • Özçimen, Ayşen (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu çalışma, dolaysız ve dolaylı nesne; çift geçişli yüklem partikellerinden oluşan İngilizce cümleleri içermektedir. Özne-yüklem-nesne dizimi göz önünde tutularak İnglllzce cümle yapısı içinde aynı yüklemle nesne ve ...
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Cumhuriyet devri Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Sevim Burak, fantastik öyküleri ve farklı duruşu ile önem arz eder. Özellikle 1965 yılında yayımlanan Yanık Saraylar adlı eseri, dikkatlerin üzerine çevrilmesinde ...
 • Coşkun, Sezai (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Sevinç Çokum, 1950 sonrası Türk romanının ve hikayesinin önemli isimlerindendir. Çokum, gerek yaşayan Türk kültürünü, gerekse mitolojik bir hüviyet kazanmış Türk kültürünü, eserlerinde sıklıkla kullanmıştır. Ancak ...
 • Yılmaz, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Seydişehir İ.S. 1270'fi yıllarda buraya yerleşen Seyit Harun tarafından kurulmuştur. Trogitis (Suğla) ve Kara/is (Beyşelıir) göl/eri arasında bulunur. Seydlşelılr civarındaki antik yerleşmelerden pek çok mimari parça ...
 • Bayram, Pervane (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  XIX. asır Azerbaycan ve Anadolu sahası Türk edebiyatının ortak şairlerinden olan Seyyid Nigarı, hem klasik tarzda aruzla, hem de halk şiiri tarzında hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Mutasawıf şairin Türkçe ve Farsça ...
 • Tosun, Bahadır Cahit (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Context in vocabulary teaching is one of the major factors that help language learners grasp the meaning and then internalize it. Accordingly, Contextual Vocabulary Teaching (CVT) is necessary both for foreign language ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account