Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Çamdereli, Mete (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002)
  Çeviri konusuna geniş bir izdüşüm sağlayan bu makalede, kişiler ve toplumlar arası iletişimde öncelikli bir rol oynayan çeviri ve çeviri olguları seçmeci bir bakışla ele alındı. Yapılan değerlendirmeler, çevirinin yalnızca ...
 • Akçakaya, Nuh (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmada renk sembolizmine dayalı olarak, sembollerin oluşumunu ve tarihsel arka planını ortaya koymak amacıyla genel bir değerlendirme yapılmıştır. Sembollerin oluşum süreci ve toplumsal aktörlerin sembollere atfettiği ...
 • Tüzün, Hatice Övgü (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Given the central place it occupies in human life and relations, it is hardly surprising that romantic love as well as the distress caused by unrequited love is a universal phenomenon that has been explored by numerous ...
 • Bilgir, Merve Türkan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Sosyal eylem, toplumun ferdi olmak üzere toplumsal deger, inanç ve kurallasmıs ilkeleri içsellestirme edimidir. Sosyal eylem, toplumun ortak bilgi, deger ve ilkeler üzerinde uzlasıp bunları süreklilestirmesi ile ...
 • Sucu, Nurgül (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Aslen Farsça bir kelime olan rind; dünya işlerini önemsemeyen, ahiret çıkarı gözetmeyen, aşk ve zevk yolunda yürümeyi gaye edinen, şekilden ziyade öze önem veren, gösterişsiz, tasasız, oşgörülü, sevecen ve mütevazı bir ...
 • Şen, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997)
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Roma’nın Doğu Akdeniz politikasının oluşumunda ve Anadolu’da kurmayı düşündüğü idarî düzende en büyük rolü Pergamon Krallığı üstlenmiştir. Bu krallık, Roma’nın hassas dengeler üzerine kurulmuş doğu siyasetinin en büyük ...
 • Arslan, Aytuğ (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Arkeolojik buluntulardan ve yazın kaynaklarından anlıyoruz ki eğlence ve şenlikler Roma hayatında önemli bir yere sahipti. İki tekerlekli at arabası yarışları /udi circenses, hayvan dövüşleri uenatlones, tiyatro gösterileri ...
 • Şen, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1987)
 • Çakır, Mümine (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Za 'ffi, 16. asırda yaşamış Rumelili bir şairdir. İyi bir eğitim alınış, çeşitli yerlerde müderrislik yapmıştır. Hayatta iken eserlerini bir araya toplamıştır. Şiirleri yanında düz yazıları da önemlidir. Düz yazılarından ...
 • Uluoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Dilde enantiosemiya olarak adlandırılan karmasık ve ilginç bir durum vardır. Karsıt anlamların tek bir sözcük içindeki bilesimini ifade eden bu durum sözcügün hem anlam hem de biçim özelliklerini kapsamaktadır. Böylece ...
 • Dalkılıç, Leyla Çiğdem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Bir dilde cümlenin esas anlamının korunarak çesitli gramer kalıplarıyla aktarılabilmesi, o dildeki zengin ifade biçimlerine isaret etmektedir. Rus dili aktarılmak istenen söylemin farklı yollarla ifade edilebilmesi ...
 • Uluoğlu, Suzan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  ‘Sonsuz Dişilik’ (Alm. Ewig-Weibliche) kavramı Goethe’nin Faust adlı yapıtında yer alan ve insanı sonsuz yaratıcılığa doğru aşkla çeken dünya ötesi bir gücün imgesidir. Zamanla bu kavram Goethe’nin yapıtının bağlamından ...
 • Kandemir, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  İstanbul politik, tarihi, dini ve kültürel özelliklerinden dolayı birçok ülke için önem taşımaktadır, bu ülkeler arasında Rusya özel bir öneme sahiptir. Özellikle tarihi ve dini ilişkiler çerçevesinde ele alındığında ...
 • Uluoğlu, Suzan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Rusya’da ve Avrupa’da folklorun, 18.yy.’ın sonunda 19.yy.’ın basında Sentimentalizm ve Romantizm akımlarının etkisiyle önem kazandığı görülür. Bununla birlikte Rusya’da folklorun bilimsel olarak araştırılmasından önce, ...
 • Uluoğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Toplumsal yasamda meydana gelen değişimlerin etkisi bir çok alanda olduğu gibi dilde de görülür. Bunun sonucunda ortaya çıkan yeni kavramları adlandırmak için önceden dilde olmayan sözcükler ve deyimler oluşur. Toplumsal ...
 • Dalkılıç, Leyla Çiğdem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Rusça ve Türkçe farklı dil ailelerine mensup iki dili teşkil etmektedirler. Her iki dili karşılaştırdığımızda bu farklılıklar dilin birçok yapısında kendini göstermektedir. Bu farklılıklardan bir tanesi de dilde sözcüklerin ...
 • Baykan, Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Aynı yüzyılda yaşamış olan Ali ue Hauptmann, hem kendi ülkelerinde hem de dünyada meydana gelen sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel vb. değişimleri yakından takip etmiş ve bu olguları eserlerine yansıtmışlardır. Toplumda ...
 • Bayram, Mikail (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1983)
 • Dayanç, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Osmanlı Devleti’nin son yıllarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkısına tanıklık eden Mehmet Akif Ersoy, imparatorluktan millî devlete geçişte ortaya çıkan birçok zorluğu bire bir yasar. Bu sıkıntılı dönemde yaşananlar, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account