Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  XIII. asrın ortalarında, Anadolu Selçuklu Devleti'nde birçok karışıklıklar meydana gelmekteydi. Anadolu'da adı Babailer İsyanı olarak bilinen büyük bir isyan çıktı (638/1240). Ahiler ve Türkmenler takibdta uğradılar. ...
 • Ross, Ayşe Çalık (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002)
 • Sak, Vesile Albayrak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  İnsirâhu’s-Sadr, Mantıku’t-Tayr’ın 1578’de Kadıoğlu Şeyh Mehmed tarafından yazılan tercümelerinden biridir. Eser 4859 beyittir. Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün aruz kalıbıyla yazılmış olup 30 bölüm, 160 hikâye 12 temsilden ...
 • Budak, Hatice (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Yasa koyucuları edilgen bir kimlikle onaylayan yakın geçmişin bireyleri bugün kendi yorumlarının gücüne dayanarak etken bir aktör olma mücadelesine girmişlerdir. Bu mücadele kamunun bir değer olarak görülmesi ve kamusal ...
 • Yavuz, Orhan; Kafes, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Bu çalısmada son Memlük Sultanı Kansu Gavrî’nin stanbul Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Efendi Bölümü, Arabî Nu: 4639’da kayıtlı bulunan Arapça Divanı üzerinde durulmustur. Önce Gavrî’nin eserleri, sonra da söz konusu ...
 • Arslan, Fikret (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002)
 • Ekici, Makbule (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmada Karaman Arkeoloji Müzesi’ne bağış ve satın alma yoluyla kazandırılan, bronz giysi apliklerinden bir grup tanıtılacaktır. Adak levhaları olarak da adlandırılan giysi aplikleri hem takı hem de koruyucu amaçlı ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Karaman, Anadolu'nun merkezinde yer alan konumu ve verimli bir ovaya sahip olmösı nedeniyle, tarih boyunca stratejik bir önem taşımıştır. Bir geçiş kuşağı üzerinde yer aldığından. prehistorik devirlerden itibaren kesintisiz ...
 • Kahya, Hayrullah (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  tiyanlardı. Özellikle Anadolu'da (Karaman, Konya, Kayseri, Isparta, Burdur, Aydın ve Karadeniz vb.), İstanbul, Suriye ve Balkanlar'da yaşadılar. Karamanlılar aslında 11. yüzyılda Anadolu'da, özellikle Toros dağlarına ...
 • Yücel, Erdinç (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  İkilemeler, ifadelerimize zenginlik katan dilsel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İkilemeler aynı zamanda yabancı dil öğrenim sürecinde öğrencilere güçlükler yaratan dil unsurları olarak görülmektedir. Özellikle ...
 • Ulutaş, Ejder (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Bryan S. Turner, “Max Weber ve İslam” adlı eserinde Weber’in İslam’a ve İslam toplumlarına yaklaşırken kendi yorumcu sosyolojisinin ölçütlerine uymadığını belirtmektedir. Ona göre Weber’in İslam’a yönelik değerlendirmeleri ...
 • Yıldız, Şerafettin (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Bu makalede çağdaş Arap sairlerinden Suriyeli Nizâr Kabbânî’nin “Tavku’l- Yâsemîn” adlı Arapça şiirinin “Katkat Yasemin” başlığıyla Türkçeye çevirisi, anlam ve içerik bakımından incelenmiştir. Şiir çeviri eleştirisinin ...
 • Kış, Salih (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 1805 yılında Mısır valisi olması ile baslayan Mısır meselesi, 1831 yılında siyasi kimliğe bürünmüştür. Kavalalı Mehmet Ali Pasa, Yunan İsyanı’nı bastırması karşılığında kendisine vaat edilen ...
 • Arslan, Fikret (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002)
 • Söğüt, Bilal (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993)
 • Argın, Kibele Kıvılcım (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2013)
  bağlamında işlevleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan birisi de müziğin törensel coşku işlevidir. Müziğin törensel coşku işlevi denilince, belki de akla ilk gelmesi gereken olgu, müziğin dini âyinlerde, dîni ...
 • Bayram, Ömer (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Türkçenin Oğuz grubu içinde yer alan Azerbaycan Türkçesi ve Anadolu Türkçesi 13. asırdan sonra farklı dil özellikleri göstenneye başlamışlardır. Bu asırdan sonra birbirinden ayrılan bu iki lehçe klasik tarzda ürün venneye ...
 • Savran, Ömer (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Klasik şiirimizde Farsça'dan dilimize geçmiş olan "carub" kelimesi ile ifade edilen süpürge, şairlerimiz tarafından çeşitli tasawurlar içinde ele alınır. Süpürge imgesi, beyitlerde bazen aşığın durumunu dile getiımek, ...
 • Uzun, Şerife (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Zaman kavramı insanlık tarihi boyunca hemen her toplumda, din ve düsüncede varlıgından bahsedilen bir olgudur. Bu kavrama yüklenen anlamlar, toplumlarda dinlere ve düsüncelere göre farklılık gösterir. Zaman her ne ...
 • Duru, Necip Fazıl (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Klasik Türk şiirinin yakın bir döneme kadar göz ardı edilen mühim bir yönü cemiyet meselelerine olan duyarlılığıdır. Sanıldığının aksine, Osmanlı şairleri hangi hususta olursa olsun yanlış olduğunu düşündükleri ve ahlâkî ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account