Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aydınalp, Esra Başak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, yazı üzerine sorgulamaların başladığı, yazı üzerine yazının; eleştirinin merkezine oturduğu bir döneme işaret eder. Bu sorgulamalar özünde yazının ne olduğuna değil, nasıl çalıştığına ...
 • Aliy, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  08.03.1743 yılında “Leipzig’de dogmus ve 11.01.1794 yılında Braunschweig’da ölmüs olan Jakob Mauvillon 18. yüzyılın ilginç şahsiyetlerinden birisidir. Dönemin din ve felsefe ilişkileri tartışmalarından uzak kalmayarak tamamen ...
 • Akbay, Okan Haluk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Atasözleri, geçmisten günümüze aktarılan, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanılarak olusturulmus ve toplum tarafından benimsenmis, özlü ögütler veren kalıplasmıs sözlerdir. Atasözleri, toplumun ortak tecrübe, duygu, düsünce, ...
 • Akbay, Okan Haluk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Meiji (1868-1912) ve Taisho (1912-1926) dönemlerinin önemli aydınları arasında yer alan Nagase Hosuke (1865-1926), Türkiye ziyareti sonrasında kaleme aldığı Türkiye ve Türkler (Toruko to Torukojin) kitabını 1915 yılında ...
 • Akbay, Okan Haluk (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Mitolojiler, bir toplumun düşünsel yapılanma ve kültürel özelliklerini yansıtması bakımından oldukça önemli kaynaklardır. Mitolojik anlatılarda geçen karakterler, bir toplumun kültürünü ve düşünce yapısını anlamak için ...
 • Aksakal, Hasan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Bu çalışma, ‘Batı dışı modernlik’ kavramı bağlamında Türk ve Japon modernleşmelerini ele almaktadır. Batılılaşmadan modernleşmenin mümkün olduğuna inanan Türk muhafazakâr düşüncesi, Japonya’yı, tanıdığı ilk günden itibaren ...
 • Tutaş, Nazan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu çalışmada XVII. yüzyılın ünlü İngiliz metafizik şairlerinden olan John Donne'ın şiirlerinde ölümle nasıl hesaplaştığı incelenmektedir. Şairin şiirlerinde ölüm fikrini nasıl yumuşatmaya çalıştığı; ölümün uykudan ya da ...
 • Uslu, Yüksel (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990)
 • Özgün, Yasemin Demir (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2015)
  Juan Goytisolo Çagdas spanyol Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından birisidir. Yazar sadece içinde yetistigi Batı kültürünü degil, Dogu dünyasını da çok iyi bilmekte ve romanlarında her iki kültürün unsurlarını ...
 • Akın, Mahmut H. (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  On dokuzuncu yüzyılda doğa bilimlerinde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin teknik alanlardaki yansımaları, dönemin her kesimden insanını derinden etkilemiştir. Sosyal bilimlerin de bağımsız disiplfnler olarak ortaya ...
 • İlgürel, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmada Julio Cortázar’ın öykücülüğü söz konusu eserlerin çeşitli kökenlerden aldığı etkiler, yazarın dünya görüşünün edebi bağlamda yansımaları ve anlatının düzenlenmesine dair belirli tercihler kapsamında ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  XIII. asrın ortalarında, Anadolu Selçuklu Devleti'nde birçok karışıklıklar meydana gelmekteydi. Anadolu'da adı Babailer İsyanı olarak bilinen büyük bir isyan çıktı (638/1240). Ahiler ve Türkmenler takibdta uğradılar. ...
 • Ross, Ayşe Çalık (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002)
 • Sak, Vesile Albayrak (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  İnsirâhu’s-Sadr, Mantıku’t-Tayr’ın 1578’de Kadıoğlu Şeyh Mehmed tarafından yazılan tercümelerinden biridir. Eser 4859 beyittir. Fâilâtün/Fâilâtün/Fâilün aruz kalıbıyla yazılmış olup 30 bölüm, 160 hikâye 12 temsilden ...
 • Budak, Hatice (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Yasa koyucuları edilgen bir kimlikle onaylayan yakın geçmişin bireyleri bugün kendi yorumlarının gücüne dayanarak etken bir aktör olma mücadelesine girmişlerdir. Bu mücadele kamunun bir değer olarak görülmesi ve kamusal ...
 • Yavuz, Orhan; Kafes, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Bu çalısmada son Memlük Sultanı Kansu Gavrî’nin stanbul Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Efendi Bölümü, Arabî Nu: 4639’da kayıtlı bulunan Arapça Divanı üzerinde durulmustur. Önce Gavrî’nin eserleri, sonra da söz konusu ...
 • Arslan, Fikret (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002)
 • Ekici, Makbule (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmada Karaman Arkeoloji Müzesi’ne bağış ve satın alma yoluyla kazandırılan, bronz giysi apliklerinden bir grup tanıtılacaktır. Adak levhaları olarak da adlandırılan giysi aplikleri hem takı hem de koruyucu amaçlı ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  Karaman, Anadolu'nun merkezinde yer alan konumu ve verimli bir ovaya sahip olmösı nedeniyle, tarih boyunca stratejik bir önem taşımıştır. Bir geçiş kuşağı üzerinde yer aldığından. prehistorik devirlerden itibaren kesintisiz ...
 • Kahya, Hayrullah (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  tiyanlardı. Özellikle Anadolu'da (Karaman, Konya, Kayseri, Isparta, Burdur, Aydın ve Karadeniz vb.), İstanbul, Suriye ve Balkanlar'da yaşadılar. Karamanlılar aslında 11. yüzyılda Anadolu'da, özellikle Toros dağlarına ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account