Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tokdemir, Aslıhan (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990)
 • Kalpaklı, Fatma (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  The English people in lndia go through difficult times at the time of the lndian Mutiny of 1857, which is the first nationallstic movement agaınst lhe British rule in lndia. They have to find a way to sutvive until the ...
 • Avcıoğlu, Gürcan Şevket (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Dünya sistemi kuramcısı Immanuel Wallerstein, ekonomik, politik ve kültürel alanları kapsayan modern dünya sistemini tasvir etmeye çalısır. Kuramında, bu alanlarda dünya düzenini belirleyen ülkelerin aralarındaki çatısmaların ...
 • Mete, Defne Erdem (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2018)
  It has become undeniable that language learners should be aware of global problems. One of the most serious problems of our globe today is the environmental degradation and education practices should have a contribution ...
 • Erdem, S. Defne (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu makalede İngilizce'nin Türkçe'ye olan etkisi kelime alımı bakımından ele alınmıştır. Crystal'a (1997: 137) göre 'İngilizce kadar yaygın bir şekilde konuşulan başka bir dil olmamıştır'. Prodromou (1992: 39) ise ...
 • Altun, Özge; Altun, Savaş (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2016)
  Isauria bölgesi; güneyinde Kilikia, kuzeyinde Lykaonia ve Phrygia, batısında ise Pisidia ile çevrelenmiş, ilk çağdan yeni çağa kadar iskan görmüş, kendi içinde oluşturduğu kültür ve sosyal hayatının yansımaları olan ve ...
 • Topçuoğlu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1983)
 • Gök, H. İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  İbn Hallikôn, XIII. yüzyılda yaşamış meşhur biyografi yazarlarından biridir. Onun Vefeyôtü'I-A'yan adlı eseri, biy.ografi alanında yazılmış en yetkin eserl~rden biridir. İbn Hal/ikan, kendinden önce bu türde yazılmış ilk ...
 • Gök, H. İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  XIII. yüzyıl biyografi yazarı İbn Hal/ikan, Vefeydtü'I-A 'ydn adlı eserinde me§hur kişilerin yanı sıra Selçuklu sultanlarının hayat hikaye/erinden de bahseder. Onun özellikle Büyük Selçuklu sultanlarının biyografilerine ...
 • Gündüz, Erol (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009)
  İbrahim Ta'ib 19. yüzyılın birinci yansında iL Mahmut'un padişahlığı zamanında eser vermiş, iki Türkçe divanı olan Klasik Türk Edebiyatının son şairlerinden biridir. İbrahim Ta'ib, divan şiiri geleneğini benimsemiş, her ...
 • Büyükaslan, Ali (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002)
 • İlkhan, İbrahim; Özençel, Emine (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2014)
  Toplumlarda, hayatın tümünü kapsayan ve insanın diline de yansıyan önemli kültürel unsurlar bulunmaktadır. Dilin farklı kültürel kodlar içerisinde kullanıldığı çoğulcu bir toplumda “Çok Modelli ve Seyirci Odaklı Dil ...
 • Küçük, Sena (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Ülkemizde çocuk dergilerinin tarihi Mümeyyiz’le baslar. Mümeyyiz 1869’da yayımlanmıştır. Bu tarihten Çocuklara Mahsus Gazete’ye kadar (1896) yirminin üzerinde çocuk dergisi çıkmıştır. Bunlar amaç, ilke, yöntem, bakış ...
 • Kaya, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1983)
 • Kayasandık, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu incelemede Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yazdırılan ilköğretim altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki anlatım bozuklukları tespit edildi. Ana dilimizin kullanımıyla ilgili yanlışlıkların ...
 • Somuncu, Selim (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında yürürlüğe giren Türkçe öğretim programına göre hazırlanan 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler, temel evrensel değerler açısından ve edebî açıdan inceleniyor. ...
 • Engin, Ertan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları içinde bir alt disiplin, yan dal olarak ortaya çıkan ve zaman geçtikçe araştırmacılar tarafından daha çok ilgi gören imagoloji, toplumların birbirlerini nasıl gördüklerini inceleyen ...
 • Koçakoğlu, Bedia; Öztinar, Gülbahar (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Kanon kelimesi yıllar içerisinde seküler kullanımlarıyla beraber farklı anlamlar kazanmıştır. Ancak kavramın daha çok “kilise yasası”na karşılık gelen tanımları işlevseldir. Yazın sanatı bağlamında, kanon dinî içerikle ...
 • Gümüş, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1987)
 • Yılmaz, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account