Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Browsing Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nayabpour, Karam (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Raymond Carver’s A Small, Good Thing portrays affective and cognitive empathy feelings between the characters. The narrative presents affective discourse in two situations. The protagonist Ann’s empathy with her husband ...
 • Tozlu, Necdet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2011)
  Bu makalede, Adıyaman ve çevresinden derlenen 171 efsane tasnif edilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bireysel ve toplumsal açıdan efsanelerin işlevleri üzerinde durularak karakter yapılanmasında ve ortak idealler ...
 • Tozlu, Necdet (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Bu makalede, Adıyaman’ın Anadolu coğrafyası ve tarihî bütünlüğü içindeki yeri ve önemi belirtilerek kadim dinî inanç ve kültürel zenginliklerine dikkat çekilmiştir. Adıyaman’ın Üryan Baba efsanesi ele alınmış ve bu ...
 • Karademir, Murat (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Anıtsal dikdörtgen prizma kitleleriyle Türk-İslam sanatında kütle biçimlenişinin belirgin öğelerinden birisi olan taçkapılar, farklı tasarımlarıyla yapıların egemen öğesi haline gelmiştir. Dini mimaride Cennet kapısı ...
 • Savran, Ömer (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Divan şiirinde ahengin sağlanmasında, aruz ölçüsünün temin ettiği dil disiplininin önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Mısraların ritmik olarak düzenlenmesinde ölçünün yanında kafiye ve redifin de etkisi inkar edilemez. ...
 • Göçer, Kenan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Kökeni, Türkiye Selçukluları zamanına kadar giden ahilik, Osmanlı’da da devam etmiş ve tarikat gibi örgütlenmiş bir meslek birliğidir. Ahiliğin bir çeşit yönetmeliği olan fütüvvetnameler ise birlik üyelerine yardımlaşmayı, ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Ahmed-i Bardahi "Sunisa"lıdır. 15. asrın ikinci yansıyla 16. asrın ilk çeyreğinde yaşam ş olduğu tahmin edilmektedir. Elde mevcut tek eseri "Cami'u'IFaris" in "mukaddime" ve ferağ kaydı"nda, Mehmet Paşa ve Mahmut Bey'e ...
 • Sevgi, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007)
  Bu makalemizde 14. yüzyılın ikinci yarısıyla 15. yüzyılın ilk · çeyreğinde yaşamış olan Ahmed-i Dai'nin bilinmeyen manzum bir eserını sunuyoruz. "İlm-i Aruz11 adındaki bu eserde Ahmed-i Dai aruzun 29 farklı kalıbını ...
 • Tekocak, Mehmet; Mimiroğlu, İlker Mete (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010)
  İnsanoglu tarafından tarihöncesi dönemlerden itibaren kullanılan mühürler, aitlik bildiren ve üzerinde bulunduğu nesnenin güvenliğini sağlayan bir obje olarak bütün kültürlerde kullanılmıştır. Başlangıçta tas, kemik ve ...
 • Baldıran, Galip (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993)
 • Baldıran, Galip (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990)
 • Göğercin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Bu ÇtJlışmada, benzer ekonomik, tarihsel ve toplumsal gelişmeler altında, eş zamanlı bir süreçte ortaya çıkmış olan Tahsin Yücel'in Vatandaş ile Albert Camus'nün Düşüş an/ahları arasındaki illşkl ele alınarak, insanlığın ...
 • Petroviç, P. (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1987)
 • Dizdar, Srebren; Toker, Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Alienation is a feeling of not harmoniously blending in. This feeling can manifest itself in various sorts such as physical, psychological, economical, mental, social, religious, political or spiritual. Even though the ...
 • Dizdar, Srebren; Toker, Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2012)
  Yabancılaşma bir uyumlu olarak karışmama duygusudur. Bu duygu kendisini fiziksel, psikolojik, ekonomik, zihinsel, sosyal, dini, siyasi ya da manevi gibi farklı şekillerde açığa çıkarabilir. ‘Yabancılaşma’ terimi Amerikan ...
 • Onur, Gülbün; Zerenler, Dilek Sarıca (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002)
 • Uslu, Zeki; Uyanık, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmanın amacı, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde öğrenci motivasyonunu incelemek ve programda düzenlemeler yapılması için öneriler geliştirmektir. Konuya ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla likert ...
 • Öztürk, Ali Osman (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999)
 • Öztürk, Ali Osman (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994)
  BU yazıd.a; bugünlerde ülkemizde pek· gözde olan imaj/imge araş. · tırrnalan çerçeve;lnde, ö,zellikle Alman kültüründe Türk lmajıni konu edinen .ça. hş~alar slste~atlk olarak gözden geçltilecek ve en sonunda kendi ...
 • Aytür, Necla (Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1983)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account