Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Antrakinon içeren pirol temelli yeni bir polimerin üretimi ve karakterizasyonu

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.