Selcuk University Digital Archive Systems

Cumhuriyet Dönemi Türk seramik sanatçıları ve eserlerinden örnekler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nas, Emine
dc.contributor.author Karaman, Gamze
dc.date.accessioned 2018-06-28T10:14:28Z
dc.date.available 2018-06-28T10:14:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Karaman, G. (2015). Cumhuriyet Dönemi Türk seramik sanatçıları ve eserlerinden örnekler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11097
dc.description.abstract Türk seramik tarihi, geçmişten günümüze kadar çok zengin bir kültürel birikime sahiptir. Bu kültürel birikim Orta Asya'dan günümüze kadar uzanması ile geleneksel Türk seramiğinin bugünkü oluşumuna, büyük katkı sağlamıştır. "Cumhuriyet Dönemi Türk Seramik Sanatçıları ve Eserlerinden Örnekler" başlıklı araştırmada; Türk seramik sanatının Cumhuriyet sonrası gelişim süreci ele alınmış ve Türk Seramik Sanatına katkıda bulunan sanatçılar ve eserleri, eserlerinde ki üslup özellikleri ve kullandıkları teknikler detaylı olarak incelenmiştir. Kültürümüzde önemli bir değeri olan seramik sanatının, sanatçıların katkıları ile yaşatılması ve bu sanata verilen önemin vurgulanması açısından, gerçekleştirilen bu tez çalışmasıyla, seramik sanatının zenginliğini gözler önüne sermek, Türk seramik sanatının gelişimine öncülük eden sanatçılarımızı tanımak ve eserlerinde kullandıkları teknik, biçim, üslup özellikleri ve sanat anlayışlarına dikkati çekmek amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Turkish ceramic history, from past to present day has a rich cultural heritage. This cultural heritage and extends to the present day Central Asia traditional Turkish ceramics of the present generation, has made a major contribution."Republican Turkish ceramic artist and examples of works" in the research; after the Republic of Turkey and Turkish Ceramics ceramics discussed the development of artists and works of art contributors were investigated by engineering details that reflect their stylistic features in the works and use.Culture has a significant value of ceramic art, kept alive with the help of valuable artists and in terms of emphasizing the importance of this art, with the realization that this thesis is to reveal the richness of ceramic art, recognize our artists who pioneered the development of Turkish ceramic art and techniques used in the works, stylistic features and art intended to draw attention to understanding. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Seramik tr_TR
dc.subject Cumhuriyet tr_TR
dc.subject Sanatçılar tr_TR
dc.subject Üslup tr_TR
dc.subject Teknik tr_TR
dc.subject Ceramics tr_TR
dc.subject Republic tr_TR
dc.subject Artists tr_TR
dc.subject Wording tr_TR
dc.subject Technical tr_TR
dc.title Cumhuriyet Dönemi Türk seramik sanatçıları ve eserlerinden örnekler tr_TR
dc.title.alternative Republican Turkish ceramic artist and examples of works tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account