2017, Cilt 5, Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Aşıkoğlu, Ömer Levend (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Taşkınlar, sağanaklar ve kurak akımlar gibi ekstrem hidrolojik olayların frekans analizi, su kaynakları sistemlerinin planlanması, boyutlandırılması ve işletilmesi açısından büyük önem arz ettiği gibi, bu ekstrem olayların ...
 • Kahveci, Muzaffer; Can, Nazlı (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  İnsansız Hava Aracı (İHA); içinde pilotu ve yolcusu olmayan, sadece amaca uygun ekipman (video kamera, fotoğraf makinesi, GNSS, lazer tarama cihazı, vb.) taşıyan, uzaktan kumandalı ve/veya otomatik olarak görevini icra ...
 • Uyulan, Çağlar; Gökaşan, Metin (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Monitoring the adhesion force between a railway wheel and a rail surface is very essential in maintaining high acceleration and braking performance of railway vehicles. Due to the difficulties encountered in direct measurement ...
 • Ateş, Ali; Shekardasht, Sacit Zendehdel; Canlı, Eyüb (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Hydrogen is an important energy vector and a strong candidate for energy storage. It will be a useful tool for storing intermittent energy sources such as sun. The main objective of this work is to assess a system harnessing ...
 • Eleyan, Alaa; Ashir, Abubakar M. (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  The paper implements a monogenic-Local Binary Pattern (mono-LBP) algorithm on Local Gabor Pattern (LGP). The proposed approach initially features from the samples using LGP at different scales and orientation. The extracted ...
 • Kalpakçı, Volkan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Collapsible soils are subjected to rapid changes in their volume when inundated with water. Collapse of such a soil deposit during construction of a cement plant in north Azerbaijan resulted in significant settlement and ...
 • Akgül, Funda Aksoy (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Aygıt uygulamaları için nanoyapılı materyallerin sentezlenmesinde, ucuz olması sebebiyle solüsyon-bazlı yaklaşımlar kullanılır. Bu çalışmada, Küprik oksit/Silisyum p-n heteroeklemli nanodiyotların fotovoltaik performansı ...
 • Akgül, Gökşen (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Artan dünya nüfusu, azalan enerji kaynakları ve fosil enerji kaynaklarının kullanımı sonucu ortaya çıkan küresel ısınma gibi dünyanın karşılaştığı enerji problemlerine alternatif enerji kaynakları ile çözümler sunulmaya ...
 • Solak, Halil İbrahim; Alaybeyoğlu, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Kentlerin daha güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesi işlemi yani kentsel dönüşüm uygulaması afetlerden sonra değil afetler ortaya çıkmadan önce sağlıklı ve analitik bir şekilde uygulanmalıdır. Bunun için ilk koşul ise ...
 • Erdoğan, Metehan; Ergül, Emre; Karakaya, İshak (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Gözenekli silisyum dioksit peletlerinin 2,8 V potansiyel farkı uygulanarak CaCl2 tuzu ve CaCl2-NaCl tuz çözeltisi içerisinde elektrodeoksidasyon yöntemiyle indirgenmesi incelenmiştir. Çalışma, katotta kullanılan iletken ...
 • Demirdöğen, Osman; Erdal, Hamit; Akbaba, Ahmet İlker (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Numerous methods have been suggested for analysis of costumer intention, from surveys to statistical models. The most recent couple of years, various machine learning methods have effectively been utilized to costumer-centric ...
 • İncebay, Ömer; Yapıcı, Rafet (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Bu çalışmada büyük ölçekli pompaların tasarımında kullanılan konvansiyonel yöntemle tasarlanan prototip bir santrifüj kalp destek pompasının HAD yazılımları aracılığıyla santrifüj pompa karakteristiklerinin belirlenmesi ...

View more