2016, Cilt 4, Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Özütürk, Erdem (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2016)
  Birçok uygulamada bir sayıya karşılık gelen elektrik geriliminin karekökünü almak gerekmektedir. Bu çalışmada böyle bir analog elektronik hesaplayıcının tasarımı ve bilgisayar ortamında benzetimi yapılmaktadır. Devre kaskat ...
 • İzgi, Mehmet Sait; Ödemiş, Ömer; Şahin, Ömer; Saka, Cafer (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2016)
  Bu çalışmada sodyum borhidrürün hidrolizi ile hidrojen üretimi için Co-B-P ve Co-B-F katalizörleri sentezlenmiştir. Sodyum borhidrürden hidrojen üretiminde stabiliteyi sağlamak amacıyla kullanılan sodyum hidroksit ...
 • Bilgiç, Hasan Hüseyin; Yağlı, Hüseyin; Koç, Ali; Yapıcı, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2016)
  Organik Rankine çevrimlerinin güç tahmini için kullanılan simülasyon programlarında; sistem elamanlarının ideal yada ideale yakın olarak kabul edilen davranışlarının, gerçek davranışlarından farklı olmasından dolayı yüksek ...
 • Öksel, Cem; Koç, Ali; Koç, Yıldız; Yağlı, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2016)
  Bu çalışmada, deniz üstü rüzgâr enerjisindeki temel faktörler incelenmiş ve Dünya’daki güncel durum belirtilmiştir. Türkiye’de hali hazırda bir deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali bulunmamaktadır ve kurulması planlanan bir ...
 • Baş, Nuray; Çelik, Hakan; Coşkun, H. Gonca (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2016)
  Günümüzde, harita üretiminde kullanılan çalışmalarda, geleneksel ölçüm tekniklerinden farklı olarak hem daha hızlı, hem de doğruluğu daha yüksek yeryüzü verisi elde etme çabaları gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, ...
 • Berçin, Özgür (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2016)
  Başarılı firmalar organizasyon yapıları, iş stratejileri ve içinde bulundukları dış çevre arasında uyum sağlayacak şekilde faaliyet sınırlarını belirlemektedir. Firmaların faaliyet sınırlarının ne olması gerektiği son ...

View more