2014, Cilt 2, Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Haspulat, Bircan; Çınar, Özge; Kamış, Handan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmada, polipirol(Ppy) sulu dietilen glikol çözeltisi ortamında pirolün kimyasal yükseltgenme polimerleşmesi yöntemi ile ilk kez sentezlenmiştir. Sentezlenen polimer Fourier transform infrared spektroskopisi(FTIR), ...
 • Yılmaz, Umut; Kalyoncu, Mete (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmada, mobil hidrolik teleskobik bir vincin öncelikle tasarımı yapılmış ve burada bir yük ile vinç tanımlanmıştır. Tasarlanan teleskopik vinç gerçek sistemdeki veriler dahil edilerek Matlab/Simulink programında ...
 • Sezer, Mehmet; Kalyoncu, Mete (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmada mobil hidrolik insan platformunun sepet uzvunun her durumunda yatayla paralel olmasının sağlanması konusunda çalışılmıştır. Mobil hidrolik insan platformunu temsil edebilecek gerçekçi modeli oluşturularak, ...
 • Demirel, Can; Şimşek, Osman (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Son yıllarda atık malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanılması önem kazanmıştır. Özellikle beton atıklarının, geri dönüşüm agregası olarak kullanımı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, yaşı ve ...
 • İnal, Cevat; Gündüz, Ahmet Mete; Bülbül, Sercan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Günümüzde nokta konumlarının belirlenmesinde GNSS yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojinin yoğun kullanımı, yüksek doğruluk ve duyarlıklı olarak gerçek zamanlı konum belirleme ihtiyacını doğurmuş ve bunun sonucu ...
 • Güçlü, Erim; Tunçdemir, Hakan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmada, çevresinde yeni galeriler açılması sonucu gerilme koşulları değişen maden galerilerinde kullanılan püskürtme betonun kırılma sonrası davranışının arazi tepkime eğrisi ile birlikte kullanımını ele alan yeni ...

View more