2014, Cilt 2, Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Şimşek, Osman; Baharavar, Seyedrahim (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmada uçucu külü katkılı betonlar ile normal betonlar çelik lif ile güçlendirilmiş ve betonların karbonatlaşma ve diğer özelliklerine bakılmıştır. Uçucu kül çimento ile kütlece %0, %10, %20 ve %30 oranlarında ikame ...
 • Eken, Süleyman; Sayar, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Haritalar; coğrafi ve mekânsal verilerin görüntülenmesi, yorumlanması ve analizinde kullanılan yaygın araçlardır. İnsanlar haritaları günlük hayatlarında yön ve adres bulmasında kullanırlar. Haritalar deprem araştırmaları, ...
 • Demirkol, Ziya; Çunkaş, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmada, Türkiye’nin jeotermal enerji bakımından zengin bir kaynağa sahip ili olan Afyonkarahisar için yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli incelenmiştir. Güncel veriler kullanılarak güneşlenme süresi ve güneş ...
 • Okur, Müjgan; Karadağlı, İlknur Kayacan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmada düşük maliyetli farklı atık maddeler kullanılarak atıksulardaki fosfatın giderimi kesikli bir sistemde incelenmiştir. Fosfat giderimine adsorplayıcı derişimi ve fosfat derişiminin etkisi yüksek fosfat giderimi ...
 • Yıldız, Sayiter; Değirmenci, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Günümüzde arıtma çamurlarının bertarafı çözülmesi gereken en önemli sorunlarından biridir. Arıtma çamurunun yeni ürünlere dönüştürülerek kullanılabilir hale getirilmesi oldukça önemli bir bertaraf alternatifi olacaktır. ...
 • Günaydın, Osman; Alpyıldız, Sibel; Akkuş, Çağlar (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014)
  Bu çalışmada kumlu zeminlerde kesme hızının kesme direnci parametreleri (c ve ) üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kumlu zeminlerde kesme direnci parametrelerinin belirlenmesinde kesme kutusu deneyi geniş bir kullanım ...

View more