SBE, Doktora, Arkeoloji Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Abay, Nizam (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-25)
  Klasik Çağ'da, Konya ve Karaman'ı içine alan bölgeye Lykaonia denilmektedir. Lykaonia adının ise, Hititler dönemindeki Lukka'dan kaynaklandığı kabul edilir. Antik kaynaklarda Lykaonia'ya ilişkin olarak çok değişik sınır ...
 • Pastutmaz, Deniz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-06-30)
  Antik Dünyanın önemli liman kentlerinden biri olan Knidos, sadece heykeltıraşlık alanında değil, seramik üretiminde de diğer şehirlerden sıyrılarak önemli bir yere sahip olmuştur. Kentte, antik dünyanın tamamında tanınan ...
 • Öztürk, Ömer Tayfur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-05-04)
  Üzerinde yaşadığımız toprağın sahibi bizler için müzeler, yaşanılan toprağın altındaki kültürel zenginliklerle dolu mirasın konulduğu vitrinlerimizdir. Bu mirası bulmak arkeologlar ile sanat tarihçilerinin görevi iken, ...
 • Işık, İlker (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-06)
  Bu çalışma Muğla İli, Yatağan İlçesi Türkiye Kömür İşletmeleri dekupaj sahası içerisinde kalan Kumyer Mevkii nekropol alanında yapılan kurtarma kazısı esnasında çıkarılan toprak ve seramik örnekleri ile T.C. Ulaştırma, ...
 • Şahin, Derya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Roma döneminde Roma'da olan her olay ve konu eyaletlere taşınmıştır. Ancak Roma'dan alınan döşemelerin ne kadar zamanda eyaletlere verildiği konusunda çok az sayıda kronolojik kanıt bulunmaktadır Özel villalarda kullanılan ...
 • Doğanay, Osman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İsauria Bölgesi, ana hatlarıyla, Kilikia Trakheia'nın İç Anadolu'ya bakan kuzey kesimlerine denk düşmektedir. İnsan yaşamı için oldukça zor doğa şartlarına rağmen ölü gömme gelenekleri bölgede çeşitlilik arz etmektedir. ...
 • Tekocak, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Kelenderis Orta Dağlık Kilikya'nın önemli liman kentlerinden birisidir. Çalışmamız 1989-1992 yılları arasında Aşağı Şehir sondajından elde edilen buluntuları kapsamaktadır. Kelenderis'in Roma Seramiği iki grup altında ...
 • Doksanaltı, Ertekin Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Anadolu'nun güney-batı ucunda yer alan Knidos, antik dönem boyunca önemli bir kültür, sanat ve ticaret merkezidir. Günümüze dek ulaşan görkemli kalıntılar ile bşrçok müzede yer alan Knidos orijinli eserler bunu destekler. ...
 • Aslan, Emet Egemen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Arkeolojik kazılarda elde edilen seramik buluntular, bulundukları coğrafyada yaşamış olan insanların sosyo-kültürel yapıları hakkında detaylı bilgi edinmemizi sağlayan en önemli buluntu gruplarından biridir. Görsel bir ...
 • Çelebi, Binnur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Ana Tanrıça tapınımına ilişkin bilgiler kadın bakış açısının yer almadığı bilim dünyasında erkeklerin egemen düşüncesiyle şekillendirildiğinden biz kadınları binlerce yıl öncesinin asıl gerçeğini yeniden keşfetmeye ve ...
 • Duman, Bahadır (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Phrygia Bölgesi'nin Güneybatısı'nda yer alan Laodikeia'da 2002 yılından günümüze kazı çalışmaları yürütülmektedir. Bu süre boyunca Suriye Caddesi, A Nymphaeum'u, Tapınak A, Batı Tiyatrosu, Doğu Bizans Kapısı ve Kuleleri, ...
 • Bağdatlı, Fatma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Batı Anadolu, Büyük İskender'in ölümünün ardından Diadokhlar arasında büyük güç savaşlarına sahne olmuş ve İÖ.281'deki Kurupedion Savaşına kadar mücadeleler sürmüştür. Batı Anadolu ve Adalardaki Kentler, İÖ.3.yy'ın ilk ...
 • Büyüközer, Aytekin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-04-03)
  Antik Dönem boyunca önemli bir kültür, sanat ve ticaret merkezi durumundaki Knidos, Anadolu'nun güneybatı ucunda anakara ve hemen önündeki ada (Kap Krio) üzerinde kurulmuştur. Uygun topografik yapıdan faydalanılarak anakara ...
 • Dumankaya, Oktay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-02-04)
  Liman araştırmaları antik yazarların eserlerinde, gezip gördükleri yerlerde bulunan limanları kabaca tasvir etmeleri ile başlar. Bu kaynaklar 19. Yüzyıldan başlayarak günümüze kadar yapılan araştırmalar için büyük önem ...
 • Demir, Faris (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-02-23)
  Tanrının antropomorfik düşünülmesi ve kült heykellerinin yapılması tanrıya ev yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Kült heykellerini barındıran tapınakların diğer yapılardan ayırt edilebilmesi amacıyla farklı bir konum ve ...
 • Yıldız, Volkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-04-15)
  Kilikya, Akdeniz boyunca uzanan kıyıları nedeniyle her dönemde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bölgenin bu özelliğine, Anadolu'yu Mezopotamya'ya bağlayan önemli bir geçiş noktası olması da eklenmelidir. Ayrıca bölgenin ...
 • Akarsu, Babür Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-09-12)
  M.Ö. 3. Binyıl'ın başlarında, bakır ve kalayın karışımından elde edilen ve adını bir çağa verecek olan tunç madeni, Anadolu Protohistoryası'nda ortaya çıkmıştır. İlk Tunç Çağı; sosyal, dinsel, kültürel, mimari ve teknolojik ...
 • Bilir, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Çağlar boyu Doğu Akdeniz'e kıyısı olan kentlerin birbirleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi, ticaret faaliyetlerinin artmasını sağlayan en önemli etmen olmuştur. Büyük İskender'in M.Ö. 323 yılında ölmesi ile birlikte ...
 • Şenocak, Mehmet Bülent (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-04-09)
  Anadolu'nun Roma İmparatorluğu sınırlarına dahil edilmesinden sonra doğu sınırlardan gelebilecek saldırılara karşı ve Anadolu'da güvenliğini sağlamak amacıyla Roma'nın, Doğu sınırlarına kuzeyden güneye olacak şekilde Legio ...
 • Eraslan, Şehnaz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-01-19)
  Roma İmparatorluk Dönemi Mozaik Sanatında Okeanos ve Tethys Betimlemelerinin Tipolojik ve İkonografik Açıdan Değerlendirilmesi? başlıklı bu doktora tezi çalışmasındaki amaç; Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü Asya, Avrupa ...

View more