2017, Sayı 7

 

Recent Submissions

 • Burgu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  I. Mesud, oğlu II. Kılıçarslan’a güçlü bir devlet bırakmıştı. II. Kılıçarslan’ın tahta geçmesiyle bu durum ortadan kalktı ve II. Kılıçarslan babasının kazanımlarını kaybetti. Sultanlığının ilk yıllarında Bizans-Dânişmendli ...
 • Aksoy, Hatice (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Komnenos Hanedanı'nın Türkiye Selçukluları ile olan ilişkileri Aleksios Komnenos ile başlar. Bu ilişkiler Komnenos Hanedanı'nın iktidardan düşürülmelerine kadar devam eder. Ancak hanedanın doğu siyaseti yani "Türkleri ...
 • Arslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bizans Devleti ve Türkiye Selçuklu Devleti arasında 17 Eylül 1176 yılında yapılan Myriokephalon Savaşı Türklerin zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonunda Anadolu bir Türk yurdu haline gelmiş, savaşın etkileri aradan ...
 • Ceylan, Mehmet Akif (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Makalede, Myriokephalon Savaşı’nın (17 Eylül 1176) yapıldığı ve dolayısıyla milli tarihimizde önemli bir yere sahip olan Konya Bağırsak Boğazı ve yakın çevresi beşeri coğrafya açısından ele alınmıştır. Yerli ve yabancı ...
 • Özcan, Altay Tayfun (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Myriokephalon muharebesi Türk tarihinin en iyi bilinen muharebelerinden birisi olmasına karşı her zaman bir sorunun hedefi olmuştur: Myriokephalon muharebesinin mevkisi neresidir? W. Ramsay’dan bu yana, Selçuklu tarihi ile ...
 • Bozyiğit, Recep; Kaya, Baştürk (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bağırsak Boğazı, Konya il merkezinin batısında yer alır. Kuzeyinde Aladağ (2339 m); doğusunda, Kızılören Dağı (2193 m); güneyinde Erenkilit Dağı (2193); batısında, Beyşehir-Suğla Depresyonu bulunmaktadır. Boğaz, Konya ve ...
 • Bahar, Hasan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Doğu, batı ve kuzey, güney yollarının kesişmekte olan Konya coğrafyası bereketli ovaları ve su kaynakları ulaşım değil aynı zamanda bir yerleşim coğrafyasını da oluşturmuştur. Konya ovasının merkezinde yer alan beş bin ...
 • Kayapınar, Levent; Hocaoğlu, Beycan; Vardar, Serdar; Cevrioğlu, Mahmut Halef (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  17 Eylül 1176 yılında gerçekleşen ve Türk tarihi açısından çok büyük öneme sahip olan Miryokefalon Savaşı’nın nerede gerçekleştiği ve bu konudaki değişik ve çelişkili görüşler gündeme gelmiştir. Söz konusu savaşla ilgili ...
 • Özhanlı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Ege ve Akdeniz Bölgelerinden İç Anadolu’ya geçiş kavşağında bulunan Pisidia Antiokheiası, Hellenistik, Roma İmparatorluk ve Bizans Dönemlerinde askeri kent olma özelliğini yitirmemiştir. Önemli bir yol kavşağında bulunan ...
 • Eskikurt, Adnan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Myriokephalon savaşı, Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’daki Türk hâkimiyetini sonlandırmak hedefi ile düzenlediği son büyük sefer sırasında, günümüzden 841 yıl önce 17 Eylül 1176 tarihinde Konya Bağırsak Boğazı’nda cereyan ...
 • Kesik, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bizans İmparatorluğu’nun Türkiye Selçuklu Devletine son vermek ve Türkleri Anadolu’dan atmak hedefiyle yola çıktığı seferin sonucunda taraflar arasında meydana gelen Myriokephalon Savaşı’nı Selçuklular kazandılar. Bu zafer ...
 • Ceylan, Mehmet Akif (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bu makalede Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176) ve Konya Bağırsak Boğazı coğrafya disiplini, özellikle de konum ve rölyef elemanları bakımından nispeten detaylı bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Savaşı anlatan temel ...

View more