2017, Sayı 6

 

Recent Submissions

 • Duran, Alev; Köse, İsmail (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Türkler ve Macarlar tarih sahnesinde en eski zamanlardan beri yakın ilişki kurmuşlardır. 16. yüzyılda Osmanlılar Macaristan’ı topraklarına katarak 150 yıl idare etmiştir. 1683 yılındaki Viyana bozgunu sonrasında Macaristan ...
 • Farzam, Rahimullah; Sarı, İsmail (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Bu çalışmada Şii Afgan vatandaşlarının İran tarafından Suriye’deki savaşa dahil olma süreci incelenmektedir. Bu bağlamda İran’ın hangi vaat ve motivasyonlarla Şii Afganları Suriye iç savaşında rejim güçlerinin yanında ...
 • Sözlü, Halil (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Akdeniz Bölgesinde Mersin’in batı tarafında yer alan Mut, Mersin’e 165 km uzaklıktadır. Mut barındırdığı tarihi eserler sebebiyle sürekli ön plana çıkmıştır. Şehir, Hitit dönemlerine kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Orta ...
 • Dodangeh, Abdollah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Sultan Sencer’in döneminin sonlarına doğru yaşanan Oğuz istilası sırasında Horasan bölgesi büyük bir kargaşaya sürüklenmişti. Öyle ki, pek çok şehir ve insan bu kargaşadan doğrudan etkilendi. Sencer'in esir düşmesinden ...
 • Kunduracı, Osman (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Beyşehir ve çevresi tarihin her döneminde stratejik bir öneme sahip olmuştur. Hem antik çağda hem de Anadolu Selçuklu döneminde Akdeniz’deki limanlara ulaşmak için ticaret yolları bu bölgeden geçmiştir. Özellikle Kubadabad ...
 • Kütük, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  11. ve 14. yüzyıl arasında, bugün Ortadoğu adı verilen geniş bir coğrafyada egemen olan Selçuklularla ilgili daha ziyade siyasî veya teşkilat tarihi alanında araştırmalar yapılmış, onlardan günümüze farklı dillerde yazılmış ...
 • Erdemir, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Konya’da kent merkezinin içinde kalan Horozlu Han’ın eskiden sadece tek kapalı kısmı bilinirken, 1970’li yıllarda yapılan kazı ve araştırmalarla (avlulu kısmının ortaya çıkarılmasıyla) açık ve kapalı bölümden oluşan konaklama ...
 • Biçer, Bekir (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  İnsanlık tarihi savaşlarla özdeşleşmiştir. Halklar sürekli birbiri ile savaşmıştır. Ancak savaşların en yıkıcı olanı iç savaşlardır. İç savaşları en sık yaşayan halklardan birisi Kürtlerdir. Kürtler siyasal anlamda 10. ...
 • Eskikurt, Adnan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Türkiye Selçuklu Devleti adına 17 Eylül 1176 yılında zaferle sonuçlanan Myriokephalon Savaşı’nın Türk tarihinde büyük bir yeri ve önemi vardır. Zira Bizans’ın Anadolu’ya yeniden hâkim olma arzusu bu başarısız girişimle son ...
 • Bayram, Mikâil (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Malazgirt zaferini takip eden yıllarda Anadolu’ya Türkmen göçleri ardı arkası kesilmeksizin asırlarca devam etmiştir. Bunun bir sonucu olarak da, Anadolu’da kırsal bölgelerde yeni köyler, kasabalar kuruluyordu. Bu köy ve ...
 • Metin, Tülay (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Türkiye Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan’ın vefatından sonra sultanın küçük oğlu Tuğrul Arslan, Malatya’da sultan ilân edildi. Tuğrul Arslan’ın sultanlığı ve faaliyetleri ile ilgili kaynaklarda kayıtlar mevcut olmasına ...
 • Özbek, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Selçuklu-Eyyubi ilişkileri genellikle tâbi devletlere ve ortak düşmanlara bağlı olarak ittifak ve askeri harekât şeklinde gelişme göstermiştir. Bu ortak düşmanlardan birisi de, bölgede takip ettiği saldırgan ve tahrik edici ...
 • Piyadeoğlu, Cihan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2017)
  Büyük Selçuklular Devleti’nin son hükümdarı olan Sencer, 513/1119 tarihinde yeğeni Mahmûd’u mağlup ederek tahtı ele geçirmişti. Ancak o, devletin mevcut başkenti Isfahân’a gelmemiş, ülkenin batısında yeni bir idarî bölge ...

View more