Browsing 2016, Sayı 5 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ceylan, Mehmet Akif (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176), milli tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir. Maalesef bilim dünyasında bu savaşın yeriyle ilgili tartışmalar uzun zamandır devam etmektedir. Bugüne kadar savaşın yapıldığı ...
 • Göksu, Erkan (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Mezopotamya, Mısır, Anadolu, İran hatta Amerika ve Uzak Doğu’da kurulmuş eski çağ medeniyetlerinden itibaren birçok devlette tesadüf edilen çift başlı kartal sembolü, dünyanın en eski ikonografik öğelerinden biridir. Bu ...
 • Özaydın, Abdülkerim (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  I. Haçlı Seferinin başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör hiç şüphesiz Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda merkezi otoritenin sarsılması ve zaafa uğratılmasıdır. Buna sebep olan siyasi ve içtimai olayları şu başlıklar atında ...
 • Yılmaz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’u ele geçiren Latinler, 57 yıl boyunca şehri işgal altında tutarlar. Bu sırada Trabzon, İznik ve Epir olmak üzere üçe bölünen Bizans yönetimi, Balkanlar üzerindeki hâkimiyetini tamamen ...
 • Odabaşı, Zehra (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Tarihi mimari, kavram ve sembollerle biçimler arasındaki bağlantıyı ortaya koyan en önemli araçlardan biridir. Dönemin ürettiği kültürel değerler, sosyo-etnik oluşumlar ile inanç ve gelenekler mimari tarzı etkileyen en ...
 • Baykara, Tuncer (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Haçlı Seferleri ile Konya arasında ilginç bir ilişki vardır. Şöyle ki 1071 sonrasında, Selçuklu Kutalmış oğulları doğrudan İstanbul’u hedeflemişlerdi. Bu yüzden idare merkezleri de oraya ulaşan yol üzerindeki İznik şehri ...
 • Kaya, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Anadolu’da önceden var olup Türkler döneminde yenilenen yapıların en eskilerinden birisi de Divriği Kalesi’dir. Kale, Sivas’ın Divriği ilçesinde şehrin kuzeyinde Çaltı Vadisi’ne bakan uçurumun kenarında yüksek bir kayalığın ...
 • Özkuzugüdenli, Bülent (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Bu çalışma, Timurlu dönemi müellifi Hasan-ı Yezdî’nin Câmi‘u’t-tevârîh-i Hasenî isimli Farsça eserinin Selçuklular kısmının; tanıtımı ve değerlendirmesini ihtiva etmektedir. Müellifin hayatı ve eserlerine değinildikten ...
 • Aytaç, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Orta Asya kökenli Türk halıcılığının Anadolu’daki başlangıcı Selçuklulara dayanır. O dönemden kaldığı bilinen halılar bugün müze ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Gerek üretim gerekse muhtelif müzelerde barındırdığı ...
 • Kapar, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Tarihsel süreçte Türk devletleri ile kadim sınır komşusu olan ve ilk dönemden günümüze kadar genellikle mücadele halinde bulunulan Rusya’nın, siyasi tarihinin yanı sıra kültürel ögelerinin bilinmesi de büyük önem taşımaktadır. ...
 • Kesik, Muharrem (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Bu çalışma ile Selçuklu ve Türk Tarihi’nin en büyük hükümdarlarından biri olan Sultan Alp Arslan’ın son askerî seferinde yaşanan olaylar, sultanın nasıl öldürüldüğü, vasiyeti, ölüm tarihi, nerede defnedildiği ve mezar ...
 • Akkuş, Mustafa; Zeki, İzzetullah (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Gazneli Devleti, Sultan Mahmud döneminde Horasan ve Kuzey Hindistan’ı da içine alarak dönemin en büyük devleti haline gelmiştir. Gaznelilerin hâkim olduğu Horasan’da Selçuklu Türkmenleri Tuğrul ve Çağrı Beylerin liderliğinde, ...
 • Koca, Salim (Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2016)
  Türklerin Malazgirt zaferinden itibaren 15-20 yıl içinde Anadolu’yu fethetmeleri ve burada kendi devletlerini kurmalarından sonra Batı dünyası ile Bizans’ın başlıca gayesi, Türkiye Selçuklu Devletini yıkmak ve Türkleri ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account