Selcuk University Digital Archive Systems

Çanakkale Işıldak Tepealtı'nda kısmen sualtında bulunan tarih öncesi yerleşim incelemeleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öniz, Hakan
dc.contributor.author Üstünel, Mehmet Can
dc.date.accessioned 2018-06-07T07:49:56Z
dc.date.available 2018-06-07T07:49:56Z
dc.date.issued 2018-03-08
dc.identifier.citation Üstünel, M. C. (2018). Çanakkale Işıldak Tepealtı'nda kısmen sualtında bulunan tarih öncesi yerleşim incelemeleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10989
dc.description.abstract Antik Dönem'de Troas Bölgesi'nde bulunan Işıldak Tepealtı Çanakkale'nin yaklaşık 25 km Güneybatısında, İntepe'nin (Erenköy) 5 km Batısında; Çanakkale Boğazı'nın Güney kesiminde yer almaktadır. Antik Troas Bölgesi, kabaca günümüzde Kuzeybatı Anadolu'da yer alan Çanakkale ilinin sınırları içesinde bulunan Biga Yarımadası'na karşılık gelir. Bölgenin güneyinde Aeolia, doğu ve güneydoğusunda Mysia Bölgesi bulunur. Işıldak Tepealtı Höyüğü kısmen sualtında kalmış olup höyük denize dik bir konumdadır. Yerleşimin üst kısmında bulunan arazide tarım faaliyetlerinin devam etmesinin yanı sıra yakınında bulunan koruganın yapım aşamasında vermiş olduğu tahribat nedeniyle höyüğün sınırları tam olarak belirlenememektedir. Işıldak Tepealtı yerleşimde daha önceden herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yapılmamıştır ama yüzey araştırması yapılmış ve elde edilen arkeolojik verilerden tarihlemesi gerçekleştirilmiştir. Işıldak Tepe'de bulunan malzemeler, Işıldak Tepealtı'na göre daha geç döneme tarihlenmektedir ve bu yerleşim Işıldak Tepealtı yerleşimden yüksekte kurulmuştur. Bu durum, Işıldak Tepealtı'nın suların yükselmesine bağlı olarak terkedilip Işıldak Tepe'ye yerleşilmiş olabileceği ihtimalini gözler önüne sermektedir. Işıldak Tepealtı ve benzeri yerleşimler irdelendikçe Holosen Dönem su yükselmelerine bağlı sular altında kalmış Prehistorik Dönem yerleşimleri daha da aydınlığa kavuşmaya başlayacaktır. tr_TR
dc.description.abstract In Ancient Time, Işıldak Tepealtı was located in Troas Region which was on the southwest of Canakkale about 25 km, 5 km West of Intepe (Erenköy), and on the west of Dardanellen. Ancient Troas Region corresponds to the Biga Peninsula which is located in Canakkale in the northwest Anatolia. There is Mysia Region on the southeast and east of the area, and Aeolia is on the south. Işıldak Tepealtı Mound is partially submerged, and it runs perpendicular to the sea. It is not a completely identified border of the mound due to the fact that they were many agricultural activities as well as the mound was destroyed while the blockhouse was being constructed. It has not been made an archaeological excavation in Işıldak Tepealtı Settlement before. However, a surface analysis has been made, and arhaeological evidence of dating obtained. The materials which are being found in Işıldak Tepe Settlement are dated on a later period as compared to Işıldak Tepealtı settlement, and Işıldak Tepe was established higher from the Settlement at Işıldak Tepealtı. Hence, it is obvious that Işıldak Tepealtı is abondoned because of rising of water levels, and the people there resettled at Işıldak Tepe. It has emerged that the submerged settlements in prehistoric age will be brighten up when more studies such as Işıldak Tepealtı underwater excavation carried out. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çanakkale Işıldak Tepealtı tr_TR
dc.subject Yerleşim yerleri tr_TR
dc.subject Settlement locations tr_TR
dc.subject Su altı yerleşim yerleri tr_TR
dc.subject Underwater settlements tr_TR
dc.title Çanakkale Işıldak Tepealtı'nda kısmen sualtında bulunan tarih öncesi yerleşim incelemeleri tr_TR
dc.title.alternative Research on partly submerged prehistoric settlement at Çanakkale Işılldak Tepealtı tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account