Selcuk University Digital Archive Systems

Sosyal medya reklamlarının tüketicilerde oluşturduğu algılar: Instagram reklamları üzerine bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şimşek, Göksel
dc.contributor.author Aksakallı, Tuba
dc.date.accessioned 2018-06-07T07:43:45Z
dc.date.available 2018-06-07T07:43:45Z
dc.date.issued 2018-03-21
dc.identifier.citation Aksakallı, T. (2018). Sosyal medya reklamlarının tüketicilerde oluşturduğu algılar: Instagram reklamları üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10984
dc.description.abstract İnsanlık tarihinin başlangıcından beri teknoloji, kişilerin davranışlarını değiştiren bir unsur olarak öne çıkmıştır. Günümüzde de teknolojik gelişmelerde dönüm noktası olarak değerlendirilen internet, bireylerin ve toplumların birçok davranışında önemli değişiklikler ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu teknolojinin bir ürünü olan sosyal medya, kişiler ve topluluklar arasında hızlı iletişim kurulmasını sağlayan, web siteleri tarafından oluşturulan büyük bir iletişim ağıdır. Bu çalışmanın amacı, sosyal medya araçlarından biri olan Instagram'daki reklamların tüketicilerde oluşturduğu algıları belirlemektir. Bu amaçla çalışmada öncelikle kavramsal ve kuramsal çerçeveye yer verilmiştir. Ardından Konya ilinde ikamet eden 300 kişilik bir örneklemden anket tekniği ile veri toplanarak, SPSS analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler, Instagram reklamı hakkında pozitif bir algıya sahiptir ve Instagram reklamları, tüketici satın alma davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. tr_TR
dc.description.abstract Since the beginning of human history, technology has come to prominence as an element that changes people's behavior. Today, the internet, which is regarded as a turning point in technological developments, has made important changes in many behaviors of individuals and societies. Social media, a product of this technology, is a large network created by web sites that enables rapid communication between people and communities. The purpose of this study is to determine the perceptions of consumers in the advertisements in Instagram, one of the social media tools. For this purpose, primarily the conceptual and theoretical framework is included in the study. Then SPSS analysis was carried out by collecting data from a sample of 300 people who reside in Konya with questionnaire technique. According to the results of the study, consumers have a positive perception about Instagram advertisement and Instagram ads are affecting consumer buying behaviors positively. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Instagram tr_TR
dc.subject Reklam tr_TR
dc.subject Satın alma tr_TR
dc.subject Tüketici algısı tr_TR
dc.subject Advertisement tr_TR
dc.subject Consumer perception tr_TR
dc.subject Purchasing behavior tr_TR
dc.title Sosyal medya reklamlarının tüketicilerde oluşturduğu algılar: Instagram reklamları üzerine bir uygulama tr_TR
dc.title.alternative Customer perpections of social media a rewiew on Instagram ads tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account