Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Muğla Bölgesi'ndeki balık çiftlikleri çevresinden avlanan balıklarda tetrasiklin aranması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.