Selcuk University Digital Archive Systems

Polibenzoksazol türü polimerlerle modifikasyonun epoksi reçine özelliklerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ahmetli, Gülnare
dc.contributor.author Özer, Leyla
dc.date.accessioned 2018-06-04T12:39:46Z
dc.date.available 2018-06-04T12:39:46Z
dc.date.issued 2015-04-30
dc.identifier.citation Özer, L. (2015). Polibenzoksazol türü polimerlerle modifikasyonun epoksi reçine özelliklerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10958
dc.description.abstract Bu çalışmada, farklı kimyasal yapıya sahip polibenzoksazol türü polimerler (poli[2,2'-(p,p'-difenileter)-5,5'-bis(benzoksazol) - EOK ve poli[2,2'-(p-fenilen)-5,5'-bis(benzoksazol) – TFAOK) sentezlenerek ticari epoksi reçinede ilk kez modifikatör olarak kullanıldı. Polimerlerin kimyasal yapıları FTIR ile aydınlatıldı. Sentezlenen polimerler farklı kütle oranlarında (% 2,5, % 5 ve % 7,5) epoksi reçineye katılarak mekanik, termal, su sorpsiyonu ve elektriksel iletkenlik özelliklerine etkisi incelendi. Modifiye epoksi numunelerin morfolojisi SEM ve XRD ile karakterize edildi. Tüm numunelerin çekme direnci ve sertliği saf epoksiye göre çok daha yüksek bulundu. Genelde tüm numunelerde modifikatör oranı arttıkça % uzamanın azaldığıı, en fazla % uzamanın ise (% 0,721 olarak) TFAOK’la modifiye epoksi ile tespit edildi. TGA analizi, modifikasyonun termal dayanıklılığı fazla etkilemediği gösterdi. Su sorpsiyonunda ise en iyi sonuç yine TFAOK’la modifiye epoksi ile elde edildi. Modifiye epoksi numunelerin yarıiletken özellik sergilediği belirlendi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the new polybenzoxazol type polymers which have different chemical structure (poly[2,2'-(p,p'-diphenylether)-5,5'-bis(benzoxazol)-EOK ve poly[2,2'-(p-phenylene)-5,5'-bis(benzoxazol) – TFAOK) were synthesized and was first used as a modifier in commercial epoxy resin. The chemical structures of synthesized polymers were clarified by FTIR method. Effects on mechanical, thermal, water sorption and electrical conductivity properties of epoxy resin were examined by adding synthesized polymers to epoxy resin in different mass ratios (2.5 %, 5 % and 7.5 %) The morphology of modified epoxy specimens were characterized by SEM and XRD. Tensile strength and hardness of all samples were found higher compared to pure epoxy. It was detected that % elongation was decreasing while modificator amount was increasing and the maximum elongation percentage (as % 0.721) was found with the TFAOK modified epoxy. TGA analysis indicated that modification with polymers did not affect thermal resistance so much. It was determined that modified epoxy samples exhibits semiconductor properties. Also, in water sorption the best result was obtained with TFAOK modified epoxy. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması BAP tarafından 14201046 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Epoksi reçine tr_TR
dc.subject Modifikasyon tr_TR
dc.subject Epoxy resin tr_TR
dc.subject Modification tr_TR
dc.title Polibenzoksazol türü polimerlerle modifikasyonun epoksi reçine özelliklerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of modification with polybenzoxazol type polymers on the epoxy resin properties tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account