Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Polibenzoksazol türü polimerlerle modifikasyonun epoksi reçine özelliklerine etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.