Selcuk University Digital Archive Systems

Resimde manipülasyon bağlamında mekan ve figür

Show simple item record

dc.contributor.advisor Elmas, Hüseyin
dc.contributor.author Kanaç, Ali Rıza
dc.date.accessioned 2018-06-04T12:05:40Z
dc.date.available 2018-06-04T12:05:40Z
dc.date.issued 2018-01-02
dc.identifier.citation Kanaç, A. R. (2018). Resimde manipülasyon bağlamında mekan ve figür. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10946
dc.description.abstract "Resimde Manipülasyon Bağlamında Mekan ve Figür" konulu tez çalışmasında, dijital ve teknolojik araçlarla oluşturulan altyapıların resim sanatındaki kullanımına dair örneklerin araştırılması amaçlanmıştır. Teknolojik yeniliklerin başlamasıyla birlikte düşünen, sorgulayan, yenilikleri sürekli kovalayan insanoğlu, içinde bulunduğu çağın gelişmelerine kendiliğinden uyum sağlamıştır. Özellikle 20. yüzyılda, dijital yenilikler ve popüler kültüründe etkisiyle teknoloji kendisini her alanda iyiden iyiye hissettirmiştir. Bu bağlamda sanatsal yaratı ve üretimi alanındaki gelişmelerin, bazı sanatçılarda teknoloji ile doğru orantılı olarak yürütülmeye başlandığı görülmektedir. Sanat eseri yaratımındaki süreç, deneysel dijital altyapılı sanat eseri üretimini doğurmuştur. Günümüzde gelişerek ve değişerek ilerleyen teknoloji, sanat alanında faklı malzemelerin kullanımına bağlı olarak, sanatçının biçimlendirme dili olma özelliğini kazanmıştır. Dijital kaynakların sunduğu bu imkanlardan birisi olan manipülasyon, bu tezde nitel olarak ele alınıp, dijital teknolojinin plastik sanatlardaki kullanımı ve manipülasyon bağlamında mekan, figür ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada 1950 sonrasından günümüze Batı resminde, Dan Hays, Conor Harrington, Rik Garret, Adam Caldwell, Emir Sehanovic ve Hossam Dirar ile Türk resminde, Bedri Baykam, Utku Varlık, Ekrem Kahraman, Hasip Pektaş ve Hüseyin Elmas'a ait dijital alt yapı ve manipülasyon etkilerinin görüldüğü eser örnekleri incelenmiştir. Araştırma konusu kapsamında seçilen eserlerde istikrarlı bir tutum olmasına dikkat edilmiştir. Sanatçıların çalışmalarında mekan ve figür manipülasyonları ortak bir dil oluştururken yöntem ve uygulama açısından konuyu ele alma biçimlerinde farklılıklar görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this thesis study named "Space and Figure in the context of Manipulation in Painting" is to investigate the use of the infrastructures examples created by digital and technological tools in the field of painting. With the beginning of technological innovations, mankind who thinks, interrogates and constantly chases innovations, adapts itself to the developments of the age. Especially in the 20th Century, with its influence on digital innovations and popular culture, technology has made itself felt well in every field. In this context, in some artists developments in the field of artistic creation and production seem to have begun to be carried out in direct proportion to technology. The process of art creation has produced experimental artwork with digital substructure. Today, developing and changing technology has become a formative language of the artist, depending on the use of materials in the field of art. Manipulation, one of these possibilities offered by digital sources, is handled qualitatively in this thesis, and the relationship between the use of digital technology in plastic arts and the relation of space and figure in the context of manipulation is examined. Among the artists who produce works from after 1950 to present day in the Western painting art, starting from the second half of the 20th century; Dan Hays, Conor Harrington, Rik Garret, Adam Caldwell, Emir Sehanovic Hossam Dirar and in the Turkish painting; Bedri Baykam, Utku Varlık, Ekrem Kahraman, Hüseyin Elmas' work examples with digital substructure and manipulation effects have been examined. It has been noted that there is a stable attitude in selected works within the scope of the research topic. While space and figurative manipulations constitute a common language in the work of artists, there are differences in the way they deal with the subject in terms of method and application. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sanat tr_TR
dc.subject Teknoloji tr_TR
dc.subject Manipülasyon tr_TR
dc.subject Mekan tr_TR
dc.subject Figür tr_TR
dc.subject Art tr_TR
dc.subject Technology tr_TR
dc.subject Manipulation tr_TR
dc.subject Space tr_TR
dc.subject Figure tr_TR
dc.title Resimde manipülasyon bağlamında mekan ve figür tr_TR
dc.title.alternative Space and figure in the context of manipulation in painting tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account