Selcuk University Digital Archive Systems

On altıncı yüzyıl divan şiirinde Ulü'l-azm peygamberler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sucu, Nurgül
dc.contributor.author Arzı, Saadet
dc.date.accessioned 2018-06-04T12:04:45Z
dc.date.available 2018-06-04T12:04:45Z
dc.date.issued 2018-01-18
dc.identifier.citation Arzı, S. (2018). On altıncı yüzyıl divan şiirinde Ulü'l-azm peygamberler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10945
dc.description.abstract XVI. yüzyıl divan şiirini şekillendiren en önemli unsurlar hiç şüphesiz İslâmî inançlar (ayet, hadis), peygamber kıssaları ve mucizeleri, İslâm tarihi, dinî menkıbeler ve Türk tarih ve kültürüdür. Bu çalışmamızda XVI. yüzyılda yaşamış olan "Divan" sahibi 10 önemli şairin Ulü'l- 'Azm adı verilen beş büyük peygamberi (Hz. Nûh, Hz. İbrâhîm, Hz. Mûsâ, Hz. 'Îsâ ve Hz. Muhammed) şiirlerinde nasıl konuk ettikleri ele alınmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The most important elements shaping divan poetry in the 16th century are undoubtedly İslamic beliefs (verse, tradition), short staries and miracles of the prophet, Islamic history, religions and Turkish history and culture. İn this work we have dealt with how the five great prophets of ten important poets named Ulü'l-Azm (Hz. Noah, Hz. Abraham, Hz. Moses, Hz. Joses and Hz. Mohammed) who lived in the 16th century had "Divan" and their guests in their poetry. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Divan tr_TR
dc.subject Peygamberler tr_TR
dc.subject Prophets tr_TR
dc.subject Divan şiiri tr_TR
dc.subject Court poem tr_TR
dc.title On altıncı yüzyıl divan şiirinde Ulü'l-azm peygamberler tr_TR
dc.title.alternative Ulü'l-azm prophets in the 16. century's di̇van poetry tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account