2015, Özel Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Türkoğlu, Türkay; Baysal, Ergun; Ergun, Mehmet Emin; Toker, Hilmi; Yüksel, Mehmet; Özçifci, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Doğal kaynakların sınırlı olduğu günümüzde atık malzemelerin değerlendirilerek yeni ürünler olarak ekonomiye kazandırılması önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Muğla İli genelindeki orman ürünleri endüstrisi ...
 • Demirel, Gaye Köse; Temiz, Ali (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Ahşap malzeme doğal halde iken biyotik ve abiyotik faktörlere karşı dayanıklı değildir. Ahşap malzemeyi bu olumsuz faktörlerden korumak için kimyasal maddelerle emprenye etmek yaygın olarak kullanılan koruma yöntemlerinden ...
 • Başboğa, İbrahim Halil; Karakuş, Kadir; Mengeloğlu, Fatih (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Thermoplastic-based polymer composites combine thermoplastic materials like polystyrene (PS), polypropylene (PP), polyethylene (PE), polyvinyl chloride (PVC), etc. and filling/reinforcing material like glass fiber, wood ...
 • Bağış, Cansu; Avcı, Büşra; Yaldızcı, Emine Şule; Bozkurt, Fatma; Başboğa, İbrahim Halil; Mengeloğlu, Fatih (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  İki veya daha fazla malzemenin makro-düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere sahip malzemelere kompozit malzeme denir. Bu malzemeler yüksek direnç değerleri ve sağladıkları iyileştirilmiş boyutsal ...
 • Avcı, Büşra; Bağış, Cansu; Yaldızcı, Emine Şule; Bozkurt, Fatma; Başboğa, İbrahim Halil; Mengeloğlu, Fatih (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Kompozit malzemelerin üretiminde lignoselülozik esaslı (odun unu, yıllık bitkiler gibi) maddelerin takviye elemanı olarak kullanılması ile biyolojik olarak bozunmayan sentetik polimerlerin doğada bozunma süresinin kısaltılması ...
 • Kalaycıoğlu, Hülya; Bağcı, Esra Yıldırım; Aras, Uğur (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Sanayii devrimi ile mobilya sektöründe kullanılan makinalar çok gelişmiştir. Ancak sektörde, sanat ve el emeğinin hala çok değerlidir. Ürüne şekil verilirken kullanılan aletler ve makinaların tamamı, son derece tehlikelidir. ...
 • Kalaycıoğlu, Hülya; Aras, Uğur (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Renkler nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı en belirleyici unsurlardandır. İnsanların kendileri de dâhil olmak üzere varlık âlemindeki her şeyin ayırıcı bir rengi vardır. Renklerin sadece ...
 • Aydın, Aytaç; Tiryaki, Sebahattin (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Türkiye mobilya endüstrisinde son yıllarda meydana gelen hızlı büyüme işletmelerin yönetsel faaliyetlerinde değişime ve dönüşüme gitmeyi zorunlu kılmıştır. Özellikle küçük ölçekli bir yapılanma gösteren mobilya sektörü ...
 • Tiryaki, Sebahattin; Aydın, Aytaç; Üçüncü, Kemal (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Türkiye mobilya sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme göstermektedir. Sektörün 2023 yılı için öngörülen hedefiDünya’da ilk 10, Avrupa da ise ilk 5 de yer almaktır. Bu bakımdan mobilya sektörünün dış ticaret durumunun analizi ...
 • Akyüz, İlker; Akyüz, Kadri Cemil; Yıldırım, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Ahşap kaplamaları çeşitli ağaçlardan soyma, dilme-kesme ve biçme yöntemleri ile elde edilen belli boyutlarda incelikteki yaprak levhalardır. Mobilya sektörünün önemli ve ayrılmaz girdilerinden biri olarak nitelendirilen ...
 • Akyüz, İlker (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Mobilya sektöründe rakiplerin önüne geçebilmek için yeni stratejiler geliştirmek gerekir. Başarılı işletmeleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik pazarlama bileşenlerini tüketici istek ve ihtiyaçlarına göre en iyi ...
 • Akyüz, İlker (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Ülkemizde ve dünyada Mobilya sektörü her geçen gün önemini artırmakta ve tüm sektörler içinde çok önemli bir yere gelmektedir. Mobilya Sektörü Türkiye’de ülke ekonomisine büyük miktarlarda katma değer sağlamaktadır. Mağaza ...
 • Budakçı, Mehmet; Pelit, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Bu araştırmada; sarıçam (Pinus sylvestris L.), Doğu Kayını (Fagus orientalis L.) ve sapsız meşe (Quercus petraea L.) kaplama ile kaplanmış 18 mm yonga levha yüzeylerine, renksiz, yağ bazlı tahta koruyucu uygulandıktan sonra ...
 • Budakçı, Mehmet; Pelit, Hüseyin; Sönmez, Abdullah; Altınok, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Bu çalışmada, ıhlamur (Tilia grandifolia Ehrh.) odununun bazı fiziksel özelliklerine termo-mekanik yoğunlaştırma ve ısıl işlem etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örnekler, özel tasarlanmış hidrolik preste 100 °C ve 140 ...
 • Serin, Hasan; Şahin, Yunus; Durgun, Muhammet; Dabakoğlu, Cemre (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  One of the important factors of furniture industry, which can compete at national and international markets, can provide intended quality and amount raw material. For this reason, it has had importance that evaluation and ...
 • Kalaycıoğlu, Hülya; Aksu, Hasan; Aras, Uğur (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Yeryüzünde kıt olan iktisadi kaynakları optimum değerlendirme çabalarının bir ürünü olan standardizasyon, insanlık için bir lüks değil, bilakis “olmazsa olmaz” mutlak bir gereklilik olup, insanoğlu yaratıldığından beri ...
 • Bıçak, Sezgin; Akyıldız, Mehmet Hakan; Kesik, Hacı İsmail; Karamanoğlu, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Yatak odası günlük hayatımızda yaklaşık 8 saatimizi geçirdiğimiz, uyuma ve dinlenme eylemlerimizi gerçekleştirdiğimiz mekânlardır. Hayatımızda büyük öneme sahip bu mekânın tasarımını yaparken de ayni oranda hassasiyet ...
 • Efe, Hasan; Diler, Harun; Kuşkun, Tolga; Kasal, Ali (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Bu çalışmada, Türkiye Mobilya Sektörünün önemli bir bölümünü oluşturduğu düşünülen Ankara (Siteler), Kayseri ve Bursa (İnegöl), piyasalarından tesadüfî örnekleme yöntemi ile 21 değişik Model Sandalye temin edilmiştir. Temin ...
 • Kasal, Ali; Efe, Hasan; Kuşkun, Tolga; Erdil, Yusuf Ziya (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Çalışma, T-tipi zıvanalı mobilya birleştirmelerinin mekanik davranış özellikleri ve gerçek testlerden elde edilen verilerin bilgisayar destekli analiz verileriyle karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Çalışmada, zıvana ...
 • Kasal, Ali; Diler, Harun; Kuşkun, Tolga; Acar, Mehmet; Uçmak, Adem (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2015)
  Bu çalışmada, köşe destek elemanı ağaç türü ve boyutlarının sandalye mukavemetine etkileri araştırılmıştır. Sandalyeler, Doğu kayını (Fagus orientalis L.) ve Sarıçam’dan (Pinus sylvestris L.) üretilmiş olup, birleştirmelerde ...

View more