Selcuk University Digital Archive Systems

Yersel fotogrametrik yöntem ile ibadethanelerin modellenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yakar, Murat
dc.contributor.author Mohammed, Omar
dc.date.accessioned 2018-05-30T11:03:42Z
dc.date.available 2018-05-30T11:03:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Yakar, M., Mohammed, O. (2016). Yersel fotogrametrik yöntem ile ibadethanelerin modellenmesi. Selçuk-Teknik Dergisi, 15, (2), 85-95. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-6178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10889
dc.description url: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/297 tr_TR
dc.description.abstract Kültürel miraslar atalarımız tarafından bizlere bırakılmış en değerli hazinelerdir. Bu nadide eserlerin gelecek nesillere taşınması, kıymetini bilen her bilinçli kişinin görevidir. Ancak bu kültür hazineleri doğal ve doğal olmayan birçok etkilerden zarar gördüğü için, gelecek nesillere aktarılmasında belgeleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Belgeleme çalışmaları hem eserin zarar gördüğünde yeniden yapımı için bir plan altlığını oluşturur hem de eserde meydana gelen değişikliklerin incelenmesine, analiz edilmesine, durumunun takip edilmesine imkan tanır. Günümüzde genellikle mimarlar tarafından yapılan bu belgeleme çalışmalarında artık çağdaş teknolojilerin kullanılması bir zorunluluk olmuştur. Klasik mimari belgelemede yani röleve çalışmalarında ve restorasyon projelerinin hazırlanmasında çoğu zaman basit ölçme araç ve teknikleri kullanılmakta ve sonuç ürün olarak da tamamen kağıt baskılar olarak eserlerin çizimleri sunulmaktadır. Bu çalışmada, Eşrefoğlu Camii araştırılmıştır. Konya’nın Beyşehir İlçesinde, Beyşehir Gölü’nün 100m. kuzeyinde ağaç direkleriyle, ahşap tavanı, minberi ve yüzyılların sükûneti ile görkemli bir ahşap camii olan Eşrefoğlu Camii; 31,80x46,55m ebadındadır. Beyşehir’in önemli tarihi eserlerinden olan Eşrefoğlu Camii, Konya’ya 72km mesafededir, Bu çalışma ile Eşrefoğlu Cami’nin fotogrametrik olarak ölçülmesi, 3B modellenmesi ve gerçek dokuları ile kaplanması amaçlanmıştır. Ayrıca caminin çatısının modellenmesi için insansız hava araçları da kullanılmış, çekilen fotoğraflar da değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Cultural heritages are the most valuable treasure left to us by our ancestries. Moving of this precious work of arts to next generations is a dream of every concious person who know worths of this treasures. However, moving this treasure to the next generation, documentation works are needed for this cultural treasures due to damaging with natural and un-natural effects. Documentation process both its constitudes as a base plan when damaged for rebuilding and it is enable to analysis, monitoring, pursue of status, investigations of changes on work of art. Nowadays, modern technologies should be used in documentary works which made by architects. Many times, in classical architectural documentation that is roleve works and in the restoration project simple survey instruments and technics are used and drawings of work of arts on paper presented as a final production. This study investigated the Esrefoglu mosque. Esrefoglu mosque, which is a magnificent wooden mosque with wooden columns, timber ceiling and mimbar, and tranquility of the centuries, has dimensions of 31,80x46,55m in Beyşehir County of Konya, 100 m away from the Beyşehir Lake. Esrefoglu Mosque as one of the important historical artifacts of Beysehir is at a distance of 72 km to Konya. In this study, it is aimed to photogrammetric measurement, 3Dmodelingandcover with the real layers of Esrefoglu mosgue. In addition, unmanned aerial vehicles were being used for the modeling of the mosque's roof and the photos were evaluated. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Yersel fotogrametri tr_TR
dc.subject 3B model tr_TR
dc.subject Kültürel miras tr_TR
dc.subject Terrestrial photogrammetry tr_TR
dc.subject 3D Model tr_TR
dc.subject Cultural heritages tr_TR
dc.title Yersel fotogrametrik yöntem ile ibadethanelerin modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Modeling of mosques with fotogrametrik method tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk-Teknik Dergisi
dc.identifier.volume 15
dc.identifier.startpage 85
dc.identifier.endpage 95


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account