Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yersel fotogrametrik yöntem ile ibadethanelerin modellenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.