Selcuk University Digital Archive Systems

An implementation for performing a computer based mutation analysis

Show simple item record

dc.contributor.author Abubaker, Brwa
dc.contributor.author Mohammed, Halgurd
dc.contributor.author Saraçoğlu, Rıdvan
dc.date.accessioned 2018-05-30T11:03:36Z
dc.date.available 2018-05-30T11:03:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Abubaker, B., Mohammed, H., Saraçoğlu, R. (2016). An implementation for performing a computer based mutation analysis. Selçuk-Teknik Dergisi, 15, (2), 71-84. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-6178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10888
dc.description url: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/298 tr_TR
dc.description.abstract The history of Mutation Analysis can be sketched back from 1971 by Richard Lipton. It is vital to identify the variations occurred in DNA due to mutation. The aim of this work is to develop a new software that helps to predict the mutated sequence position found between the any two sequences whether it maybe DNA or Protein or it may be both. Moreover this approach is most effective and accurate to analyze sequences. The software is developed that helps to provide necessary input and get desired output. The output file will show the position were the mutation occur for protein 1 mutation occur in 1 for K and W and for C mutation occur in 40 position. Thus, the system runs to progress quality of testing and provide advance efficiency by means of various mutation operators. Computerized mutation analysis is performed without manual intervention. tr_TR
dc.description.abstract Mutasyon analizi tarihi 1971 yılında Richard Lipton tarafından yapılan çalışmalara dayanmaktadır. Mutasyon nedeniyle DNA içerisindeki oluşan varyasyonların belirlenmesi kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmanın özü; DNA, Protein veya her ikisi de olabilen herhangi iki sıra arasında bulunan mutasyon geçirmiş pozisyonların tahmin edilmesine yardımcı olacak yeni bir yazılım geliştirmektir. Üstelik sıra analizi için çok verimli ve doğru sonuç üreten bir yaklaşımdır. Bu yazılım, gerekli girişlerin kolayca sağlaması ve arzu edilen çıkışların alınmasına yardımcı olacak şekilde geliştirilmiştir. Çıktı dosyası, 40 pozisyon içindeki 1 pozisyondaki oluşan K,W ve C mutasyonunun yerini gösterecektir. Böylece bu sistemle, kaliteli bir test süreci gerçekleştirilmekte ve çeşitli mutasyon operatörleri vasıtasıyla verimlilikte ilerleme sağlanmaktadır. Bilgisayar tabanlı mutasyon analizi, manüel müdahale olmaksızın gerçekleştirilmiş olmaktadır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Mutation analysis tr_TR
dc.subject Computerized mutation analysis tr_TR
dc.subject DNA tr_TR
dc.subject Protein tr_TR
dc.subject Mutasyon analizi tr_TR
dc.subject Bilgisayarlı mutasyon analizi tr_TR
dc.title An implementation for performing a computer based mutation analysis tr_TR
dc.title.alternative Bilgisayar tabanlı mutasyon analizi için bir uygulama tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk-Teknik Dergisi
dc.identifier.volume 15
dc.identifier.startpage 71
dc.identifier.endpage 84


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account