2013, Cilt 12, Sayı 3

 

Recent Submissions

  • Dinçer, Kevser; Ongun, Rıdvan; Dede, Oktay (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2013)
    HHO hücresi, suyu HHO (oksihidrojen) gazına çeviren bir cihazdır. Bu çalışmada HHO hücresinin performansı deneysel olarak incelenmiştir. Performans parametresi, farklı plaka kombinasyonlarında akım, gerilim ve sıcaklıktır. ...
  • Çakır, Leyla; Güler, Nihal Fatma (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2013)
    Günümüzde ani ölümlerin büyük çoğunluğunun sebebi kalp rahatsızlıklarıdır. Gelişen tıp alanında ve hastanelerde teşhis ve tedavi için birçok alet ve cihaz kullanılır. Elektronik cihazlar ile kardiyoloji alanında kalbin ...
  • Ateş, Ali; Yeşil, Burak; Toprak, Baran (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2013)
    Kaynaşlı (Düzce), Kuzey Anadolu Fay zonunun önemli segmentlerinden Mudurnu civarında 2 kola ayrılan Düzce fayının Kuzey segmenti zonunda yer alan, birinci derece deprem bölgesi niteliklerine sahip bir Pliyo-Kuvaterner ...

View more