2008, Cilt 7, Sayı 3

 

Recent Submissions

  • Özel, Serkan; Sarsılmaz, Furkan (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2008)
    Bu çalışmada, WC-Co tozu Gaz Tungsten Ark (GTA) yöntemi kullanılarak düşük karbonlu çelik yüzeyine alaşımlandırılmıştır. Yüzey alaşımlama işlemi, kullanılan GTA yönteminde farklı akım değerleri (110 A, 120 A, 130 A) seçilerek ...
  • Uğur, Latif Onur; Yüksel, Engin; Bekem, İlknur; Korkmaz, Serdar (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2008)
    Bu çalışmada inşaat teknikerliği öğrenimi gören öğrencilerin; inşaat teknikerliği eğitim ve öğretiminden bekledikleri, memnuniyet, eleştiri ve önerilerinin neler olduğu araştırılmıştır. Ayrıca, inşaat teknikeri adaylarının ...

View more