Selcuk University Digital Archive Systems

Taşınmaz değerlemesi için değer ve değer öğretisi

Show simple item record

dc.contributor.author Ertaş, Mehmet
dc.date.accessioned 2018-05-21T07:12:59Z
dc.date.available 2018-05-21T07:12:59Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Ertaş, M. (2007). Taşınmaz değerlemesi için değer ve değer öğretisi. Selçuk-Teknik Dergisi, 6, (3), 142-162. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-6178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10759
dc.description URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/42 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, değer kavramına genel bir bakış yapılmıştır. Değer, sanayi devriminin başladığı 19. yy’da önem kazanmış ve içeriği değişerek bugünkü halini almıştır. Taşınmaz Değerlemesi eğitimi alacak bir kimsenin isabetli bir değerleme yapabilmesi için, değerleme tanımının geçmişte hangi evrelerden geçtiğini bilmesi gerekir. Konu bu açıdan önemlidir. Çalışmanın son kısmında değerin artık günümüzde eskiden olduğu gibi fiziksel bir gücün sonucunda ortaya çıkmadığı, zihinsel ve kaliteli bir emekle oluştuğu yargısına varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the term “value” is put under a general analysis. The term has been in use since 19th century and now it is in its mature form with a larger content. Although the term was born as a phsical power, its growing meaning and content requires an extensive study. The person, who will work in the area of evaluation to disapprove valuation, needs to describe it in this respect. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Değer tr_TR
dc.subject Value tr_TR
dc.subject Değerleme tr_TR
dc.subject Evaluation tr_TR
dc.subject Taşınmaz değerlemesi tr_TR
dc.subject Property valuation tr_TR
dc.title Taşınmaz değerlemesi için değer ve değer öğretisi tr_TR
dc.title.alternative The value and its doctrin for property evaluation tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk-Teknik Dergisi
dc.identifier.volume 6
dc.identifier.startpage 142
dc.identifier.endpage 162


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account