Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Taşınmaz değerlemesi için değer ve değer öğretisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.