2006, Cilt 5, Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Çöğürcü, M. Tolga; Kamanlı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Bu çalışmada, Konya ili için önem arz eden Türk Telekom Konya Cumhuriyet Hizmet Binasının Deprem Güvenliğinin belirlenmesi için yapıya ait mevcut olan projeler incelenmiştir. Projeler ile yerindeki uygulamaların birbirleri ...
 • Doğanalp, Serkan; Turgut, Bayram; İnal, Cevat (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Deformasyon analizi seçilen modele göre farklılık göstermektedir. Deformasyon araştırmasında sadece geometrik değişimler belirlenmek istendiğinde Ortalama Aykırılıklar Yöntemi, geometrik değişimlerle birlikte hareketin ...
 • Üstüntaş, Taner (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Bu çalışmanın amacı, Sayısal Arazi Modelleri’nde (SAM) da kullanılan beş değişik enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak, çalışmanın ilk bölümünde, beş değişik yöntem, Ters Mesafe, Kriging, ...
 • Kavlak, Koray (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Bu çalışmada, asansör çeşitlerinden yaygın olarak kullanılan hidrolik asansörler ve elektrikli asansörler arasındaki temel yapısal farklılıklar ele alınmıştır. İki tip asansörde aynı işlevi yürüten farklı elemanların ...
 • Kavlak, Koray (Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2006)
  Bu çalışmada, analitik yöntem kullanılarak sabit hızla tahrik edilen üç boyutlu bir RCRCR kavrama mekanizmasının kinematik analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, belirli değerler için bilgisayar programında uygulanmış, ...

View more