Selcuk University Digital Archive Systems

CBS için konumsal verilerin elde edilmesinde GZK GPS yönteminin klasik jeodezik yönteme göre doğruluk ve maliyet analizlerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Mutluoğlu, Ömer
dc.contributor.author Ceylan, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-05-18T08:12:56Z
dc.date.available 2018-05-18T08:12:56Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Mutluoğlu, Ö., Ceylan, A. (2004). CBS için konumsal verilerin elde edilmesinde GZK GPS yönteminin klasik jeodezik yönteme göre doğruluk ve maliyet analizlerinin karşılaştırılması. Selçuk-Teknik Dergisi, 3 (1), 41-51. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-6178
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/10720
dc.description URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/7 tr_TR
dc.description.abstract Coğrafi Bilgi Sistemi ( CBS ) çalışmalarında; konumsal verilerin elde edilmesi büyük öneme sahiptir. Çünkü CBS projelerinin başarıya ulaşması, elde edilen konumsal verilerin, oluşturulan CBS projesinin gerektirdiği doğrulukta ve güncellikte olmasına bağlıdır. Bu, sınırlı olan ülke kaynaklarının israf edilmemesi açısından önemlidir. CBS oluşturulmasında konumsal verilerin elde edilmesinde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması amacıyla S.Ü. Kampus alanı içinde yaklaşık 20 ha’lık bir test alanı oluşturulmuştur. Bu test alanı içine giren bütün detay noktalarının koordinatları kutupsal alım yöntemiyle (Elektronik Takeometre ile) ve GZK GPS (Gerçek Zamanlı Kinematik Global Konum Belirleme ) yöntemiyle elde edilmiştir. Kutupsal alım yöntemi ( Klasik yöntem ) referans kabul edilerek, GZK GPS yöntemiyle elde edilen konumsal verilerin doğruluk ve maliyet analizi yapılmıştır. Amprik test ve hesaplamalar sonucunda GZK GPS’de konum ortalama hatası mp=±7.2 cm olarak elde edilmiştir. Birim maliyet ( 1 ha ), klasik yöntemde 95.86 $, GZK GPS’de 17.22$ olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmanın bir sonucu olarak, oluşturulacak CBS’nin amacına uygun olarak her bir yöntem ayrı ayrı olarak kullanılabileceği gibi birlikte de kullanılabilir. tr_TR
dc.description.abstract In Geographic Information System ( GIS ) studies, obtaining spatial data has been of great importance; because, achieving GIS projects is dependent upon the accuracy and updating spatial data. This is vital in terms of extravagant waste of national sources. About a 20 ha test study area has been established in Selcuk University Campus to compare spatial data for GIS. All details covering the test area have been measured according to polar coordinate method using electronic tachymetry. Spatial data concerning the same area have been obtained with Real Time Kinematic Global Positioning System ( RTK GPS ). Polar coordinate method ( classical method ) has been accepted as a reference and it has been compared with the spatial data obtained from RTK GPS methods in view of accuracy and cost. The root mean square ( rms ) errors obtained through comparisons have been found as mp=±7.2 cm for RTK GPS. The unit cost ( 1 ha ) is 95.86 $ for classical method, 17.22 $ for RTK GPS. According to purpose of GIS which will be established as a results of this investigation, either each method could be used separately or this methods could be used together. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.subject Elektronik takeometre tr_TR
dc.subject Global positioning system tr_TR
dc.subject Küresel konumlama sistemi tr_TR
dc.subject Electronic tachymetry tr_TR
dc.title CBS için konumsal verilerin elde edilmesinde GZK GPS yönteminin klasik jeodezik yönteme göre doğruluk ve maliyet analizlerinin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparision of cost and accuracy analysis according to RTK GPS and classic geodetic method in acquisition of spatial data for GIS tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk-Teknik Dergisi
dc.identifier.volume 3
dc.identifier.startpage 41
dc.identifier.endpage 51


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account