Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

CBS için konumsal verilerin elde edilmesinde GZK GPS yönteminin klasik jeodezik yönteme göre doğruluk ve maliyet analizlerinin karşılaştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.