Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Approximating common fixed point of a finite family with errors for generalized asymptotically quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.