Selcuk University Digital Archive Systems

Teknolojik içerikli televizyon reklamlarının tüketici davranışı üzerine etkisi: Akdeniz Üniversitesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arıkan, Abdülgani
dc.contributor.author Kiremitçioğlu, Mustafa
dc.date.accessioned 2014-12-23T08:18:53Z
dc.date.available 2014-12-23T08:18:53Z
dc.date.issued 2012-07-06
dc.identifier.citation Kiremitçioğlu, M. (2012). Teknolojik içerikli televizyon reklamlarının tüketici davranışı üzerine etkisi: Akdeniz Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1068
dc.description.abstract Bu çalışmada hızla gelişen ve değişen Medya Mecralarına ve bu mecralar arasında en etkeni olan televizyon mecrasında meydana gelen teknolojik yeniliklere yer verdik. Çalışmada iletişim, iletişimin insan hayatındaki önemi ve kitle iletişim araçlarının insan hayatındaki yeri ve etkinliği, reklam kavramı ve tarihsel süreç içerisindeki önemi ve gelişimini ele alınırken. Sanayi devrimi ve teknolojinin insan hayatına girişi birçok şeyi etkilemiştir. Bunun paralelinde televizyonun insanlar üzerindeki etkisi büyük önem kazanırken hızla gelişen teknoloji internet kavramını da ortaya çıkarmıştır. Televizyon teknolojisindeki yenilikler ve değişimler televizyon reklamcılığını da etkilemiş ve değiştirmiştir. Televizyon reklamlarında yaşanan teknolojik gelişmeler çalışmanın özünü oluşturmuştur. Ürün yerleştirme, animasyon ve subliminal reklam gibi kavramlar yeni teknolojik reklamlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin televizyon reklam teknolojisinde meydana gelen değişikliklerden haberdar olup olmadıklarını ve bu tür teknolojik reklamların satın alma isteklerini etkileyip etkilemediğini sorguladık. Akdeniz Üniversitesindeki farklı farklı okullardan 390 öğrencinin katılımcı olduğu çalışma sonrasında 3D Animasyon, çizgi animasyon, ürün yerleştirme ve subliminal (bilinçaltı) reklam gibi teknolojik değişimden haberdar oldukları ve bu tür reklamların satın alma isteklerini etkilediği, sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we discussed Media Channels rapidly developing and changing and the technological innovations occuring in the television channel that is the most effective one amongst these channels. In the study, it was discussed that communication at work, the importance of communication in human life and the place and effectiveness of mass media in human life, the notion of advertising and its historical process and importance. The industrial revolution and the access of the technology into people?s lives have affected a wide range of things. In parallel to this, the fast-growing technology has also brought out the notion of internet just as the impact of television on people has been gaining importance. The innovaitons and changes in the technology of television has also affected and has changed television advertising. The technological developments in television advertising have created the essence of this study. Such notions as product placement, animation, subliminal advertising have come out as new technological advertisements. In this study, we investigated whether Akdeniz University students are informed about changes occuring in the technology of television advertising and these kinds of technological advertisings affect their purchase requests. After the investigation, which 390 students were participants from different faculties at Akdeniz University, it was concluded that students are informed about technological innovations such as 3D Animation, cartoon animation, product placement, subliminal advertising and these kinds of advertisings affect their product requests. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kitle iletişim araçları tr_TR
dc.subject Mass media tr_TR
dc.subject Reklam araçları tr_TR
dc.subject Publicity medium tr_TR
dc.subject Tüketici davranışı tr_TR
dc.subject Consumer behavior tr_TR
dc.subject Televizyon reklamları tr_TR
dc.subject Television advertisements tr_TR
dc.title Teknolojik içerikli televizyon reklamlarının tüketici davranışı üzerine etkisi: Akdeniz Üniversitesi örneği tr_TR
dc.title.alternative The impact of tchnological advertisin on consumer behaviour: A sample of Akdeniz University tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account